Siirry sisältöön

Huolehdithan kuulostasi?

Kuulovaurion syntyyn vaikuttavat melun voimakkuus, laatu ja altistuksen kesto. Melun aiheuttaman kuulovaurion parantamiseen ei ole keksitty lääketieteellistä hoitokeinoa. Suojaa siis kuuloasi, jotta kuulisit huomennakin!

Kuulon kautta olemme yhteydessä toisiin ihmisiin. Kuulon menetyksen kautta voi syrjäytyä, joten ennaltaehkäisy on tärkeää. Hyvällä kuulemisella on suuri merkitys vuorovaikutuksen sujumiseen ja toimintakyvyn säilymiseen. Kuulo on kommunikaatioaisti, jonka avulla opimme puhumamme kielen ja sen kautta välittyy sanallinen viesti mm. painotuksineen. Kuulolla on myös tunne- ja psykososiaalinen tehtävä.

Kuulon heikkeneminen voi olla äkillistä tai vähittäistä. Äkillinen kuulon heikkeneminen voi johtua vahatulpasta tai flunssan aiheuttamasta korvien lukkiutumisesta. Vähittäisen kuulonmenetyksen syistä yleisin on iän mukana tuleva ikähuonokuuloisuus. Äkillinen kuulonmenetys voi olla seurauksena korvan painevammasta esimerkiksi räjähdyksen tai sukelluksen yhteydessä, tai se voi kehittyä itsestään.

Tämä asukaspolku on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.