Siirry sisältöön

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke

HB-hankkeessa olemme luoneet ehdotuksen henkilökohtaisen budjetoinnin käytöstä vammaispalveluissa. Varsinainen hanke on päättynyt, mutta testaamme HB-toimintamallia vuoden 2022 aikana.

Kuvassa vammaisten työ- ja päivätoiminnan asiakas nikkaroi vasaran kanssa

Keusote sai sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämää hankerahaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) hankkeeseen vuosille 2020-2021. Valtakunnallisena tavoitteena oli luoda HB-malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.

Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden HB-hanke päättyi vuoden 2021 loppuun. Hankkeessa luotiin ehdotus HB:n rahoitus- ja toimintamallista sekä asiakasohjauksen toimintamallista valtakunnalliseen jatkotyöstämiseen sekä kirjattiin ehdotuksia tarvittavasta lainsäädännöstä. Hanke toteutettiin alueellisesti vahvalla tutkimusotteella ja yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia testataan vuoden 2022 aikana

Hankkeessa kehitettyä henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia pilotoidaan Keusoten vammaispalveluissa ja omaishoidon tuessa vuoden 2022 aikana. Henkilökohtainen budjetointi tullaan ottamaan kokeiluun kehitysvammaisten henkilöiden päiväaikaisessa toiminnassa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa sekä omaishoidon tuen asiakkaiden vapaissa.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu ei vielä alkuvuodesta 2022 näy asiakkaille, sillä sen käyttöönotto edellyttää vielä esimerkiksi maksuvälineiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä niin sanottujen HB-luokkien arvojen tarkentamista. Asiakkaiden mukaantulo on suunniteltu porrastettavaksi alkuvuoden 2022 aikana. Asiasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Loppuraportti

Loppuraporttiin kuuluu myös 9 liitettä. Jos toivot lisätietoja hankkeesta tai sen liitteistä, olethan yhteydessä projektipäällikköön.

Hyödyllisiä linkkejä