Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa parannamme palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.

Soteuudistukseen liittyvän Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteita ovat palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä varmistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita toteutetaan Keusotessa yhtenä hankekokonaisuutena. Hankekokonaisuuden tuloksena Keusoten ja tulevan itsehallintoalueen asukkaat pääsevät oikea-aikaisesti yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Hankkeen vaikutukset näkyvät asukkaiden parempana hyvinvointina ja asiakastyytyväisyytenä sekä palvelujen järjestäjän kustannuskasvun hidastumisena.

Keusotessa asukkaille konkreettisesti näkyviä kehittämiskohteita ovat lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toimintamallin kehittäminen, keskitetyn asiakasohjauksen kehittäminen, peruspalvelujen integraatio erikoissairaanhoidon palvelujen kanssa ja perhekeskusten toiminnan kehittäminen. Lisäksi hanke mahdollistaa terapiakoulutuksia sekä nuoria tukevien psykososiaalisten toimintamallien käyttöönoton laajentamista.

Keusotelle on myönnetty valtionavustuksia Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuuteen vuosille 2020-2022.

Lisätietoja

Frank Ryhänen

Projektipäällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Hyödyllisiä linkkejä