Siirry sisältöön

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille

Hankkeessa parannetaan ja monipuolistetaan iäkkäille ja omaishoitajille tarjottavia palveluita.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli parantaa ja monipuolistaa iäkkäille ja omaishoitajille tarjottavia palveluita muun muassa järjestöyhteistyön ja teknologian sekä kevyempien hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kautta. Hankkeen tavoitteita edistettiin kolmen osaprojektin sisällä: varhaisen tuen monipuoliset palvelut, teknologialla tukea arkeen sekä riittävä henkilöstö ja laadukkaat palvelut.

Palvelurakenteen keventämisellä ja monipuolistamisella tuotetaan kotona asuville asiakkaille asiakaslähtöisempiä ja oikea-aikaisia palveluita, joita tuottaa osaava ja riittävä henkilöstö. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään etäpalveluita ja turvateknologiaa sekä omaisten ja kolmannen sektorin aktiivista roolia.

Tarpeenmukaisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla ikääntynyt pystyy asumaan itsenäisesti omassa kodissa pidempään. Oikea-aikaisen palvelun takaamiseksi on tärkeää arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa asiakkaan palveluntarvetta sekä palveluiden toteutustapaa esimerkiksi ARKI-tiimin toiminnan kautta. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi yhtenä hankkeen tavoitteena oli, että Keusotessa tuotetaan kotona asumista tukevia palveluita riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä.

Yhdessä kehitetyt toimintamallit otettiin käyttöön ja niitä seurattiin ja arvioitiin systemaattisesti hankkeen aikana. Arvioinnin ja palautteen pohjalta toimintamalleja jatkokehitetään.

Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa.

Lisätietoja

Hyödyllisiä linkkejä