Siirry sisältöön

Hanketoiminta Keusotessa

Olemme mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankkeessa. Tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä järjestämistehtävän kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Tällä hetkellä Keusote on mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kehittämishankkeessa. Hankkeiden yleisiä tavoitteita ovat mm. sote-palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Keusotelle on myönnetty valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistamista tukeviin hankkeisiin sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluviin hankkeisiin. Lisäksi käynnissä on asunnottomuutta vähentävien palvelujen hanke Nestori, lastensuojelun sijaishuollon rekisterin kehittäminen Lasteri sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssi. Hankkeita toteutetaan Keusotessa tiiviinä hankekokonaisuutena.

Tulevaisuuden sote-keskus (2020-2023)

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä varmistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Rakenneuudistus (2020-2021)

Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Käynnissä olevia hankkeita

Frank Ryhänen

Projektipäällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut