Siirry sisältöön

Hanketoiminta Keusotessa

Olemme mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankkeessa. Tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä järjestämistehtävän kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Tällä hetkellä Keusote on mukana useassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kehittämishankkeessa. Hankkeiden yleisiä tavoitteita ovat mm. sote-palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen sekä sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Kestävä kasvu -hanke (RRP2)

Hankkeen tavoitteena on hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen ja vaikuttavan sosiaali- ja
terveydenhuollon kohdentaminen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevaan väestöön sekä
hoitotakuun toteutuminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti kolmeen pääkohderyhmään:

  • Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät tai niiden riskissä olevat nuoret aikuiset
  • Aikuiset pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden korkeassa riskissä olevat
  • Mataloituneesta toimintakyvystä kärsivät ikääntyneet ihmiset

Käynnissä olevia hankkeita

Frank Ryhänen

Projektipäällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut