Siirry sisältöön

Sote-uudistus

Mitä uudistus tarkoittaa Keski-Uudenmaan alueella ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Kuvassa lääkäri tervehtii kahta töihin tulevaa lääkäriä ulko-ovilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. 

Miksi sote-uudistus tarvitaan?

Nykyisin hoitoon ja palveluihin pääsyä voi joutua odottamaan eivätkä kaikki saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Suomalaiset ikääntyvät ja tarve hoivalle kasvaa. Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän ja syntyvyys laskee. Tämä yhtälö tuo vuosi vuodelta vähemmän verotuloja. 

Nykyisten palvelujen järjestäjien resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei välttämättä toteudu. Hyvinvointi- ja terveyserot väestöryhmien ja alueiden välillä ovat suuret. Myös ikärakenteen heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia.

Tarvitsemme nykyistä vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta niin, että oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistuksen päämäärä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat.

Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa turvallisuutta ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin.

Pääosin palvelut ovat julkisia palveluja. Niitä täydentävät entiseen tapaan yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt.