Siirry sisältöön

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Palomiehiä rivissä paloaseman edessä.

Pelastustoimen uudistuksessa alueellisen pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana hyvinvointialueuudistusta.

Pelastustoimen tehtävät

Pelastustoimen tehtäviä ovat

  1. onnettomuuksien ehkäisy
  2. pelastustoiminta
  3. väestönsuojelu
  4. ja näihin tehtäviin varautuminen

Pelastustoimen palveluista tunnetuimmat ovat tulipalojen sammuttaminen ja liikennepelastaminen. Sen lisäksi pelastustoimelle kuuluu turvallisuuden edistäminen, kuten onnettomuuksien ehkäisy muun muassa palotarkastusten, rakentamisen ohjauksen, turvallisuuskoulutusten ja viestinnän avulla. Usein myös ensihoito kuuluu sopimusperusteisesti pelastuslaitosten palveluihin. Lisäksi pelastustoimi auttaa alueensa toimijoita varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä huolehtii väestösuojelusta. Sopimuspalokunnat ovat kiinteä osa pelastuslaitosten organisaatioita.

Pelastustoimen uudistus

Uudistuksen tavoite on taata yhdenvertaiset pelastustoimen palvelut koko maassa. Lisäksi uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ensihoidossa. Pelastustoimi ei yhdisty soteen, vaan tulee olemaan rinnakkainen toimiala hyvinvointialueella.

Pelastustoimi uudistuu sekä hallinnollisesti että sisällöllisesti. Hallinnollinen uudistus tarkoittaa järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueille. Sisällöllisellä uudistuksella varmistetaan pelastustoimen voimavarat sekä kehitetään tiedolla johtamista ja pelastustoimen palveluita.

Pelastustoimi Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ratkaisu pelastustoimesta poikkeaa muista alueista: meillä tulee olemaan yhteinen pelastuslaitos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Hallinnollisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle, mutta meille tuttu pelastuslaitos toimii vuodenvaihteen jälkeen edelleen samalla maantieteellisellä alueella, Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden alueella.

Kuva: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos