Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen ABC

Sote-uudistuksen myötä vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Tiedätkö, mikä hyvinvointialue oikeastaan on?

Kuvassa kaksi sosiaalityöntekijää kulkee sosiaali- ja terveyskeskuksen käytävällä.

Hyvinvointialueet ovat uusia itsehallinnollisia alueita, jotka on perustettu sote-uudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen myötä. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat samat kunnat kuin nykyiseenkin Keusoteen: Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja Pornainen. Tällä hetkellä, vuoden 2022 aikana, hyvinvointialueen luottamushenkilöt ja viranhaltijat valmistelevat ja käynnistävät hyvinvointialueen toimintaa. Sote-palvelut ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Hyvinvointialueet pähkinänkuoressa: 

  • Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. 
  • Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 
  • Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittava aluevaltuusto. 
  • Hyvinvointialueen rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin. 
  • Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Vaikuttamiskeinoja ovat esimerkiksi äänestäminen aluevaaleissa ja aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.  
Hyvinvointialueen tehtäviä: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja pelastustoimi.

Lue tarkemmin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta: