Siirry sisältöön

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Kuntayhtymän on julkaistava vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja palvelusta on tehty myönteinen päätös. Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi on käynnistettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Odotusajat ajalta 1.5.2021-31.10.2021.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin viiden arkipäivän päästä asian vireilletulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireilletulosta.

Odotusaika palveluasumiseen 53 vuorokautta. Laissa määritelty enimmäisaika on kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Odotusaika tehostettuun asumispalveluun 54 vuorokautta. Laissa määritelty enimmäisaika on kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.