Siirry sisältöön

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Hyvinvointialueen on julkaistava vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat vuonna 2024

Viimeisin tarkastelujakso 1.1.-31.3.2024

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin 14 arkipäivän päästä asian vireille tulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireille tulosta.

Keskiarvoinen odotusaika yhteisölliseen asumiseen 60 vuorokautta. Odotusaika on laskettu vireilletulosta sijoittumiseen.

Keskiarvoinen odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 46 vuorokautta. Odotusaika on laskettu vireilletulosta sijoittumiseen. 

Ikääntyneiden omaishoidon tuen aika omaishoidon hakemuksen saapumisesta päätöksentekoon on 67 vuorokautta. Odotusaika on laskettu vireilletulosta sijoittumiseen. 

Vuoden 2023 odotusajat taulukossa.

Odotusajat vuonna 2022

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin viiden arkipäivän päästä asian vireille tulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireille tulosta.

Odotusaika palveluasumiseen 35 vuorokautta. Odotusaika on laskettu päätöksestä sijoittumiseen.

Odotusaika tehostettuun asumispalveluun 55 vuorokautta. Odotusaika on laskettu päätöksestä sijoittumiseen. 

Ikääntyneiden omaishoidon viive eli aika omaishoidon hakemuksen saapumisesta päätöksentekoon on ollut 41 vuorokautta ajalla 1.5.2022-31.10.2022.