Siirry sisältöön

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Kuntayhtymän on julkaistava vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja palvelusta on tehty myönteinen päätös. Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi on käynnistettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Odotusajat vuonna 2023

1.1.-31.3.2023

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin seitsemän arkipäivän päästä asian vireille tulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireille tulosta.

Odotusaika yhteisölliseen asumiseen 34 vuorokautta. Odotusaika on laskettu vireilletulosta sijoittumiseen.

Odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 48 vuorokautta. Odotusaika on laskettu vireilletulosta sijoittumiseen. 

Odotusajat vuonna 2022

Palvelutarpeen arviointi on aloitettu keskimäärin viiden arkipäivän päästä asian vireille tulosta kaikille 75-vuotta täyttäneille sekä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea saaville yli 65-vuotiaille. Laissa määritelty enimmäisaika on seitsemän arkipäivän aikana vireille tulosta.

Odotusaika palveluasumiseen 35 vuorokautta. Odotusaika on laskettu päätöksestä sijoittumiseen.

Odotusaika tehostettuun asumispalveluun 55 vuorokautta. Odotusaika on laskettu päätöksestä sijoittumiseen. 

Ikääntyneiden omaishoidon viive eli aika omaishoidon hakemuksen saapumisesta päätöksentekoon on ollut 41 vuorokautta ajalla 1.5.2022-31.10.2022.