Siirry sisältöön

Johto, esimiehet

Yhtymäjohto
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Tiina Salminen

Palvelujohtaja

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hanna Pellikka

Johtava asiantuntija

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Sirpa Salinto

Kehittämispäällikkö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Lakimiehet

Tietohallinto

Ikäihmisten palvelut

Sanna Siltala

Geriatrinen keskus muistihoito omaishoidon sijaisapu päivätoiminta etäpäivätoiminta 

Liisa Sulopuisto

Geriatrinen keskus ikääntyneiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus veteraanityö omais- ja perhehoito

Vammaisten palvelut

Sari Juhila

Sosiaalityön koordinoiva esimies sosiaalityö ja -ohjaus (aikuisten tiimi)

Vammaisten palvelut

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Reija Aho

Esimies

Keskitetyt palvelut, Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut ja Kehitysvammapoliklinikka

Anni Karppila

Ylilääkäri, akuuttiosastot ja kotisairaala

Sairaalapalvelut, Keski-Uudenmaan sairaala

Kaisa Rajala

Ylilääkäri, kotiin ja kuntoutukseen annettava lääketieteellinen tuki

Sairaalapalvelut, Keski-Uudenmaan sairaala

Ulla Palomäki

Hoitotyön esimies, kotisairaala, hoidon koordinointi ja varahenkilöstö

Sairaalapalvelut, Keski-Uudenmaan sairaala

Aikuisten mielenterveys-, päihde ja sosiaalipalvelut

Nina Tommola

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Jari Savola

Johtava asiantuntija

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Larissa Franz-Koivisto

Aikuissosiaalityön esimies (aikuissosiaalityö Tuusula Mäntsälä Pornainen Keusoten maahanmuuttajapalvelut)

Aikuissosiaalityö

Pirjo Komulainen

Asumispalvelujen esimies (ostetut mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut Keski-Uudenmaan alue)

Mea Hannila-Niemelä

Asumispalvelujen esimies (kotiinvietävät palvelut sekä kuntayhtymän omat mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut)

Perhekeskuspalvelut

Susanna Aarnio

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimies

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Johanna Viuhko

Neuvolapalvelujen esimies

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lastensuojelu

Tom Stenman

Vastaanotto- ja arviointityön palveluesimies

Auerkulman vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja kuntoutusyksikkö