Gå till innehåll

Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna

Det är bra att söka hjälp när du känner att du inte klarar dig själv eller att dina egna krafter inte räcker till.

I tjänsten kan du diskutera din situation med en yrkesutbildad person. En yrkesutbildad person bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är. Vid behov får du genast rådgivning och handledning för att lösa din situation eller anvisningar om hur du söker behövliga tjänster.

Om du redan har en klientrelation eller vårdrelation med mentalvårds- och missbrukartjänster, kontakta din egen kontaktperson eller ansvariga arbetstagare direkt.

Öppettider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

E-post

Telefon

0192260404 (lna/msa)

Tjänster

Genom att klicka på tjänstens namn kommer du till tjänstens egen sida. Genom att klicka på plustecknet ser du tjänstens befintliga elektroniska servicekanaler och telefonnummer

Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna
Betjäningstider
 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00
Mentalvårdstjänster för vuxna
Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna
Betjäningstider
 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00
Missbrukartjänster för vuxna
Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna
Betjäningstider
 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00