Gå till innehåll

Ukraina

Vi har på den här sidan samlat information och anvisningar beträffande situationen i Ukraina.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa har chockerat oss alla. Keusote är förberedd på effekterna av kriget i Ukraina. Vi erbjuder hjälp och stöd om situationen i världen orsakar oro eller ångest. Vi tar hand om personer som flytt från Ukraina genom att tillhandahålla nödvändiga social- och hälsovårdstjänster.

Om du behöver social- och hälsovårdstjänster får du dem i första hand från flyktingförläggningen. Sök vid behov Keusotes tjänster via social- och hälsovårdsrådgivningen för ukrainare.

Den här länken tar dig till vår finska sida, där du hittar instruktioner och ytterligare information på ukrainska:

Social- och hälsovårdsrådgivning för ukrainare

Tfn 019 226 0669

Öppet varje dag kl. 8–16