Gå till innehåll

Dataskydd och begäran om uppgifter

Rättigheter relaterade till personuppgifter och deras genomförande

Klientens (den registrerades) rättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) garanterar olika rättigheter för dig. Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på grunden för behandlingen av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer Keusote EU:s allmänna dataskyddsförordning och gällande nationell lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Enligt förordningen är den personuppgiftsansvarige (Keusote) informationsskyldig. Du har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter då behandlingen av personuppgifter börjar.

Ytterligare information: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) (https://eur-lex.europa.eu)

Mina dokument

MittKanta-tjänsten

MittKanta är en personlig internettjänst avsedd för dig, där du kan se dina recept- och patientuppgifter och skriva ut en sammanställning av dina recept.

I MittKanta kan du ge och hantera samtycken och förbud.

Ytterligare information: MinaKanta sidor (www.kanta.fi/sv)

Dataskydd och behandling av personuppgifter

Ytterligare information: Dataombudsmannens byrå (https://tietosuoja.fi/sv)

Begäran om uppgifter

Om du vill be om dina egna eller någon annans hälso- eller socialvårdsdokument eller begära uppgifter om personuppgiftsregistret och rätta felaktiga uppgifter ska du fylla i blanketten som motsvarar begäran. Lämna in den ifyllda blanketten till registratorskontoret per post eller genom att lämna den till registratorkontorets brevlåda. Du kan också begära dina egna uppgifter informellt, till exempel per säker e-post.

Använd säker e-post alltid när du skickar känslig information eller personuppgifter. Nedan hittar du anvisningar för hur du skickar säker e-post.

Dokumenten kan antingen hämtas från registratorskontoret när de anländer (registratorskontoret skickar ett textmeddelande) eller skickas per brev till den adress som anges i befolkningsregistret. Med mottagningsbevis skickar vi dokument som inte rör beställarens egna uppgifter (t.ex. ett barns uppgifter). Brevet med mottagningsbevis kan hämtas från Postens kontor mot identitetsbevis efter att ha fått Postens ankomstavi.

Sändning av säker e-post

Du kan skicka e-post säkert via en säker anslutning med Keusotes tjänst för säker post. Ange din egen e-postadress avsändarfältet och en fyrsiffrig identifierare i nummerfältet. Ange e-postadressen kirjaamo.hva@keusote.fi i mottagarfältet. Skriv önskat meddelande, bifoga eventuella bilagor och skicka.

Om du begär uppgifter om en annan person måste du ha behörighet att göra begäran, t.ex. en fullmakt eller intressebevakningsfullmakt.

Vårdnadshavaren har i regel rätt att få uppgifter om minderåriga barn i deras vårdnad. Vårdnadsrelationen kontrolleras före uppgifter från befolkningsdatasystemet (BDS) lämnas. När uppgifter om ett barn som fyllt 12 år begärs krävs också barnets samtycke till att uppgifterna lämnas.

Dataskyddets kontaktuppgifter