Gå till innehåll

Organisation

Vi ansvarar för social- och hälsovårdens tjänster samt ordnandet av räddningsväsendet och den specialiserade sjukvården i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby.

Mellersta Nylands välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdens tjänster samt ordnandet av räddningsväsendet och den specialiserade sjukvården i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby.

Ett välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund som är skilt från kommunerna och staten och som har självbestämmanderätt inom sitt område. Till de lagstadgade uppgifterna hör att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Mellersta Nylands välfärdsområde har cirka 200 000 invånare och välfärdsområdet sysselsätter cirka 4 000 personer.

Välfärdsområdets finansiering baserar sig i huvudsak på statsfinansiering och delvis på avgiftsinkomster. Dess högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige, som väljs genom regionala val.

Mellersta Nylands välfärdsområdes uppgifter

Mellersta Nylands välfärdsområdes uppgifter omfattar

 • primärvård
 • socialvård
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • tjänster för personer i arbetsför ålder
 • tjänster för äldre
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • elev- och studerandevård
 • främjande av välbefinnande och hälsa

Mellersta Nylands välfärdsområde ansvarar dessutom för ordnandet av räddningsväsendet och den specialiserade sjukvården:

 • Mellersta Nylands räddningsverk verkar inom två välfärdsområden. Det producerar räddningstjänster för invånarna i Mellersta Nylands samt Vanda och Kervo välfärdsområde.
 • HUS-sammanslutningen producerar tjänsterna inom den specialiserade sjukvården. Mellersta Nylands välfärdsområde äger HUS-sammanslutningen tillsammans med de övriga välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad

Välfärdsområdets ledningsgrupp