Gå till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är kundorientering. Tillgängligheten till digitala tjänster bedöms ur tre perspektiv; teknisk tillgänglighet, användarvänlighet och begriplighet. 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn och vissa organisationer inom den privata sektorn att uppfylla tillgänglighetskraven. 

Tillgänglighetsutlåtande 

Keusote strävar efter att säkerställa tillgängligheten till www.keusote.fi webbplatsen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.keusote.fi webbplatsen. Keusotes webbplats publicerades 17.11.2021. 

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats för den finskspråkiga webbplatsen och uppdateras under 2023.

Tillgänglighetsstatus 

Denna webbplats uppfyller delvis kraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. Bristande efterlevnad och undantag från kraven nämns nedan. 

Icke-tillgängligt innehåll 

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande skäl: 

  • Bristande efterlevnad av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 
    1. Vissa bilder med text saknar ett tillräckligt beskrivande textalternativ. (WCAG-kriterium 1.1.1) 
    2. Länkar i sidfoten på en webbplats urskiljs från resten av texten endast genom subtil fetstil, vilket kan göra det svårt att identifiera länken. (WCAG-kriterium 1.4.1, 3.2.4) 
    3. För visst innehåll, till exempel sökresultat, måste man bläddra i sidled på en 320px bred skärm. (WCAG-kriterium 1.4.10) 
    4. Den synliga länktexten i Visa på kartan-länkar som är kopplade till kontaktinformation ingår inte som sådan i deras tillgängliga namn, vilket kan göra det svårt att välja dem med röststyrning. (WCAG-kriterium 1.5.3) 

 
Oproportionerlig börda 
• Vissa bilder som innehåller text saknar ett tillräckligt beskrivande textalternativ. Textalternativ läggs till efter behov. Länkar i sidfoten på webbplatsen kommer att göras mer igenkännliga. Webbplatsens tillgänglighet förbättras ständigt. 

Innehåll från andra system 

Webbtjänsten innehåller innehåll som importerats från andra system vars tillgänglighetsbrister beror på det ursprungliga systemet. 

Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande 

Detta utlåtande har utarbetats 17.11.2021. Utlåtandet grundar sig på en bedömning som gjorts av en extern expertorganisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (www.finlex.fi/sv). 

Detta utlåtande reviderades senast 16.11.2021. 

Respons på webbplatsens tillgänglighet och kontaktuppgifter 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist? Meddela bristen till oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen! Du kan kontakta oss via vårt webbformulär. 

Ge respons eller fråga om tillgänglighet

Keusotes kommunikationsavdelning ansvarar för behandling, övervakning och utveckling av tillgänglighetsfrågor.

Verkställighetsförfarande 

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för övervakning av tillgänglighet 
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000