Gå till innehåll

Specialiserad sjukvård

HUS-sammanslutningen producerar tjänsterna inom den specialiserade sjukvården.

I Mellersta Nylands välfärdsområde ordnas tjänsterna inom den specialiserade sjukvården av HUS-sammanslutningen. Den specialiserade sjukvården ges huvudsakligen vid Hyvinge sjukhus och dess polikliniker. Man hänvisas i regel till den specialiserade sjukvården via primärvården, till exempel hälsostationen. För att få tillgång till specialiserad sjukvård krävs vanligtvis en remiss.

På HUS webbplats beskrivs närmare hurdan vård och hurdana undersökningar den specialiserade sjukvården innebär: