Gå till innehåll

Information om coronaviruset

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset 

Har du en luftvägsinfektion och behöver konsultation av en sjukskötare eller läkare?  Läkarnas och sjukskötarnas centraliserade telefontjänst svarar på frågor om coronaviruset 0192260505

Smittvägar och skydd

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) sprids främst via droppar när en smittad person hostar eller nyser. I närheten av andra människor kan coronaviruset också smitta vid kontakt om till exempel en smittad person hostar i händerna och sedan rör vid en annan person.

Vi kan alla bromsa spridningen av coronaviruset med hjälp av våra egna åtgärder. Vi rekommenderar att du:

• Ta coronavirusvaccin. De skyddar mot allvarliga sjukdomsformer.
• Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk.
• Kom ihåg hygienen: händer, munskydd, ett säkert avstånd och ventilation.

 • Ta coronavirusvaccin. De skyddar mot allvarliga sjukdomsformer.
 • Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk.
 • Kom ihåg hygienen: händer, munskydd, ett säkert avstånd och ventilation.

Ta coronavirusvaccin. De skyddar mot allvarliga sjukdomsformer

Vacciner ger ett effektivt skydd mot de allvarligaste formerna av COVID-19.

Håll god handhygien samt följ hostetikett och håll avstånd även efter att du vaccinerat dig. Använd munskydd enligt rekommendation.

Om du blir sjuk, stanna hemma tills du är frisk

Vi rekommenderar starkt att du frivilligt undviker kontakter med andra än dem som bor i samma hushåll i minst fem dagar. Om du vill kan du ta ett hemtest.

När bör jag testa mig för coronaviruset inom hälso- och sjukvården?

Ett coronavirustest som tas inom hälso- och sjukvården bör vara ditt första steg om du har symtom på coronavirusinfektion och

 • en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har rekommenderat att du testar dig eller
 • du hör till en riskgrupp för en allvarlig coronavirussjukdom eller
  Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom
 • du är gravid.

Kom ihåg god hygien: tvätta händerna, använd munskydd och håll säkerhetsavstånd

Även personer utan symtom kan sprida viruset till andra. Att tvätta händerna, använda munskydd, hålla ett säkert avstånd till andra och sörja för god ventilation är effektiva sätt att förebygga infektioner.

Tvätta händerna och hosta i ärmen

Tvätta händerna ofta med vatten och tvål. Se till att du tvättar händerna i minst 20 sekunder varje gång.

Det är särskilt viktigt att tvätta händerna:

 • när du kommer in utifrån
 • innan du lagar mat och äter
 • efter toalettbesök
 • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
 • efter att du rört vid ytor som en person med förkylningssymtom rört vid.

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt handdukar ofta hemma. När du är utanför hemmet, torka händerna noggrant på en ren och torr engångspappershandduk eller en rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna, använd ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte precis har tvättat händerna.

Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng näsduken i soporna direkt efter användning. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen, inte i händerna.

Använd munskydd efter eget gottfinnande

Ett munskydd förhindrar att droppar sprids i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.

Vi rekommenderar att du fortsätter att använda munskydd i offentliga utrymmen inomhus och i kollektivtrafiken om

 • du uppsöker vård eller vill testa dig på grund av att du misstänker att du har en coronavirussmitta.
 • du har luftvägssymtom, men du måste röra dig utanför hemmet.
 • du vet att du har exponerats för coronaviruset, till exempel om någon i din familj har fått en infektionsdiagnos, men du kan inte undvika nära kontakter utanför hemmet.
 • du besöker hälso- och sjukvården.

Munskyddet skyddar också till viss del personen som bär det. Även om vaccinationer ger utmärkt skydd mot allvarliga sjukdomsformer, kan du fortfarande bli smittad.

Särskilt de som är 12 år och äldre och ovaccinerade, liksom alla som riskerar att drabbas av en allvarlig coronavirussjukdom, bör överväga att använda en typ av munskydd som skyddar användaren effektivt. Personer som hör till riskgrupper bör överväga att använda munskydd även om de är fullvaccinerade.

Håll avstånd till andra 

Vi rekommenderar att du: 

 • Håller avstånd till andra i offentliga inomhusutrymmen där det finns många människor nära varandra. Exempel på offentliga platser inomhus är köpcenter och kollektivtrafiken. 
 • Vid offentliga tillställningar ska du följa arrangörernas anvisningar. 
 • Skaka inte hand. 
 • Beakta eventuella rekommendationer om distansarbete. 

Sörj för god ventilation 

Effektiv ventilation och vädring av inomhusutrymmen påverkar också infektionsrisken. 

Var hittar jag information om coronaviruset?