Gå till innehåll

Jobba hos oss

Vi erbjuder olika arbetsmöjligheter från fasta tjänster till tillfälliga jobb.

Mellersta Nylands välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdens tjänster samt ordnandet av räddningsväsendet och den specialiserade sjukvården i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Vi ansvarar för kundorienterade social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet för 200 000 invånare. Välfärdsområdet sysselsätter över 4 000 yrkesutbildade personer. Kom med i vår kunniga och uppmuntrande arbetsgemenskap och bygg framtidens social- och hälsovård med oss!

Keusote erbjuder ett mångsidigt arbetsfält inom social- och hälsovården och en möjlighet att utveckla yrkeskunnigheten. Vi erbjuder olika arbetsmöjligheter från fasta tjänster till tillfälliga jobb.

Mellersta Nylands välfärdsområdes uppgifter omfattar:

 • socialvård
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • tjänster för personer i arbetsför ålder
 • tjänster för äldre
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • elev- och studerandevård
 • främjande av välbefinnande och hälsa

Tillfälliga jobb

I vikarieförmedlingen kan du arbeta som inhoppare (mindre än 14 dagar) om du har en utbildning inom social- och hälsovården eller har avlagt studierna i anslutning till dina arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna kräver goda muntliga kunskaper i finska och enheterna hjälper dig med registreringen.

Vi erbjuder vikariat:

 • Hemvård
 • Dygnet runt-tjänster
 • Sjukhustjänster
 • Social- och krisjouren
 • Barnskydd
 • Missbrukar- och mentalvårdstjänster
 • Munhälsovård
 • Tjänster för funktionshindrade, bland annat boendeservice, dagverksamhet och stödboende

Du kan fråga mer om våra möjligheter