Gå till innehåll

Mentalvårdstjänster för vuxna

Keusotes mentalvårdstjänster ger hjälp, stöd, råd, vård och hänvisning till vård vid lindriga eller måttliga psykiska problem eller kriser i livssituationen, när primära vårdformer är otillräckliga. Vi erbjuder samtalshjälp för att kartlägga din livssituation samt stöd i att fundera över frågor som gäller psykiska problem och att hitta resurser. Vi ger stöd i att korrigera missförhållanden i livet och hitta nya lösningar genom diskussionsmöten.

De primära vårdformerna inom mentalvården är ledd egenvård, gruppvård och nätterapi. Egenvårdsprogram och information om nätterapier finns på webbplatsen mielenterveystalo.fi. Som gruppvård erbjuds bland annat grupper baserade på acceptans- och engagemangsterapi vid behandling av depression eller ångest. Om dessa inte är till hjälp har du möjlighet att få samtalshjälp av en psykiatrisk sjukskötare.

Diskussionsmöten kan ordnas som närmöten på våra serviceställen eller på distans. På grund av coronavirussituationen föredrar vi distanskontakter. Vid behov hänvisar vi dig till hälsocentralsläkaren till exempel i frågor som gäller medicinering eller sjukledighet. Vi har också en konsultationspsykiater till vårt förfogande, som vi vid behov kan konsultera i frågor som gäller vården.

Gör så här

Om du vill söka mentalvårdstjänster för vuxna ska du kontakta klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster. Tjänsterna är i huvudsak tillgängliga med tidsbokning.

Om du redan har en aktiv klientrelation eller vårdrelation, kontakta din egen kontaktperson. Vid behov kan du fråga efter kontaktuppgifterna till din egen kontaktperson i klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsterna är i regel avsedda för klienter som fyllt 18 år och som inte omfattas av studerandehälsovården eller företagshälsovården.

Mentalvårdstjänster för minderåriga ordnas på ungdomsstationerna.

Telefontjänster

Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna

Betjäningstider

  • Måndag 09:00 - 12:00
  • Tisdag 09:00 - 12:00
  • Onsdag 09:00 - 12:00
  • Torsdag 09:00 - 12:00
  • Fredag 09:00 - 12:00

Serviceställen