Gå till innehåll

Missbrukartjänster för vuxna

Inom missbrukarvården arbetar vi tillsammans med dig för att hitta sätt att klara vardagen utan rusmedel. Om öppenvårdstjänsterna och nätrehabiliteringen inte räcker till, kan man söka hjälp genom lämplig rehabilitering i slutenvård.

Missbrukartjänster för vuxna hjälper med olika missbruks- och beroendeproblem när egenvården inte räcker till. Missbrukartjänsterna omfattar bland annat:

 • Rådgivning
 • Utbyte av utrustning (notera skillnader orter emellan)
 • Bedömning av vårdbehovet
 • Avgiftning (institutionell avgiftning)
 • Behandling av missbruksproblem genom individuell, par- eller gruppterapi
 • Öppen rehabilitering eller rehabilitering i slutenvården efter behov
 • Nätterapi efter behov
 • Substitutionsbehandling efter behov

Gör så här

Om du vill söka missbrukartjänster för vuxna ska du kontakta klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster. Tjänsterna är tillgängliga med tidsbokning.

Om du redan har en aktiv klientrelation eller vårdrelation, kontakta din egen kontaktperson. Vid behov kan du fråga efter kontaktuppgifterna till din egen kontaktperson i klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna.

För vem och på vilka villkor

Du kan söka missbrukartjänster för vuxna genom att kontakta rådgivningen och handledningen för personer i arbetsför ålder eller äldre per telefon. Tjänsterna är i regel avsedda för klienter som fyllt 18 år och som inte omfattas av studerandehälsovården eller företagshälsovården.

Missbrukartjänster för minderåriga ordnas via ungdomsstationerna.

Telefontjänster

Klienthandledning för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

Serviceställen