Gå till innehåll

Invandrartjänster

Invandrartjänsterna stöder dig och din familj i integrationen i det finländska samhället genom socialt arbete.

I vår tjänst ingår även eftervård enligt lagen om främjande av integration ungdomar i åldern 18–24 år som kommit till Finland utan vårdnadshavare som minderåriga. Vi stöder dig i integrationen i det finländska samhället och i att bli självständig. Vi hjälper också till med frågor som rör studier och sysselsättning genom integrationsfrämjande eftervård och socialt arbete.

Först görs en bedömning av servicebehovet, där vi tillsammans bedömer ditt behov av service och kommer överens om tjänster som stöder din integration.

Vi arbetar multidisciplinärt, så vid behov har du tillgång till grundläggande mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel. Kommunernas egna invandrartjänster ger dig allmän handledning och rådgivning i integrationsfrågor.

Gör så här

Kommunernas egna invandrartjänster ansvarar för den allmänna handledningen och rådgivningen för invandrare.

Kontakta rådgivningen/klienthandledningen för personer i arbetsför ålder eller direkt den som arbetar inom invandrartjänsterna i din hemkommun.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för flyktingar och invandrare som kan jämföras med dem som bor eller vistas i Keusote-området och vars första uppehållstillstånd har beviljats för högst 3–4 år sedan (integrationstid) och som har ett servicebehov enligt socialvårdslagen som identifierats i bedömningen av servicebehovet.

Keusotes invandrartjänster ordnar socialservice för offer för människohandel och brådskande och nödvändiga sociala tjänster för personer utan uppehållstillstånd (papperslösa).

Telefontjänster

Rådgivning och handledning för personer i arbetsför ålder

Betjäningstider

  • Måndag 09:00 - 12:00
  • Tisdag 09:00 - 12:00
  • Onsdag 09:00 - 12:00
  • Torsdag 09:00 - 12:00
  • Fredag 09:00 - 12:00

Serviceställen