Gå till innehåll

Social- och patientombudet

Social- och patientombudet ger råd åt klienter, anhöriga och personal i frågor som rör klienternas behandling, delaktighet och rättsskydd. Social- och patientombudet är en opartisk person som har en rådgivande roll och kan även kan ha en medlande roll. Tjänsten är kostnadsfri för klienterna.

Social- och patientombudet:

  • Ger råd åt klienter i Mellersta Nyland om socialvårdsklienters och hälso- och sjukvårdspatienters ställning och rättigheter i frågor som gäller lagen om patientens ställning och rättigheter samt ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om småbarnspedagogik.
  • Ger råd och hjälper klienten och patienten, samt dennes juridiska företrädare, anhörig eller annan närstående person med att lämna in en anmärkning.
  • Ger råd om hur man till en behörig myndighet inlämnar klagomål, överklaganden, besvär, skadeståndskrav, krav på ersättning för patient- eller vårdskada eller andra frågor som rör klientens och patientens rättsskydd.
  • Samlar in information om klient- och patientkontakter, övervakar utvecklingen av klienters och patienters rättigheter och status inom välfärdsområdet och lämnar in årsrapporter till regionstyrelsen och kommunerna.
  • Främjar och upprätthåller klienters och patienters rättigheter.
  • Fattar inte beslut eller beviljar förmåner.
  • Tar inte ställning till patientens vårdbeslut eller om vården har orsakat skada.

Gör så här

Kontakta social- och patientombudet via telefon, e-post, brev eller använd krypterad e-post. Observera att e-post inte är en säker servicekanal och inte rekommenderas för att skicka känslig information. Man kan ställa allmänna frågor, få instruktioner eller råd via e-post. Du kan kommunicera med social- och patientombudet på ett säkert sätt via telefon, brev och krypterad e-post.

Vid behov kan ett klientmöte bokas i de lokaler som tillhandahålls av välfärdsområdet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för personer inom den offentliga och privata social- och hälsovården, företagshälsovården och småbarnspedagogiken samt för klienter inom HUS hälsosocialarbete inom Mellersta Nylands välfärdsområde i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby.

Telefontjänsten till Mellersta Nylands välfärdsområdes social- och patientombud är öppen på måndagar
kl. 12.30 -15.00, tisdagar och onsdagar kl. 8.30 -12.00 och torsdagar kl. 9.00 -15.00.

HUS organiserar patientombudsverksamheten inom hälso- och sjukvården som den organiserar och producerar

HUS-sammanslutningens patientombud ger råd i frågor som rör den specialiserade sjukvården. Du når patientombuden måndag till torsdag kl. 10–14 och fredag kl. 10–13.
Servicenummer på finska: 09 471 71262
Servicenummer på svenska: 09 471 71263
E-post: potilasasiavastaava@hus.fi