Gå till innehåll

Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd

Rådgivningen och handledningen om ekonomiskt stöd betjänar i följande ärenden:

 • Frågor som gäller ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd
 • Begravningsbidrag
 • Nedsättning och efterskänkande av klientavgifter
 • Försämring av den ekonomiska situationen, t.ex. på grund av sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa
 • Samråd med myndigheter
 • Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd per telefon i ovan nämnda ärenden
 • Social kreditgivning
  I rådgivnings- och handledningstjänsten för ekonomiskt stöd kan du diskutera ditt ärende med en yrkesutbildad person. Du får rådgivning och handledning för att lösa din situation eller anvisningar om hur du söker rätt tjänster. Vid behov bedömer den yrkesutbildade personen också hur brådskande din situation är. Om fortsatta åtgärder avtalas alltid från fall till fall och klienten träffas på begäran.

Vi erbjuder även konsultation för yrkesverksamma.

Om du redan har en klientrelation eller har en utsedd kontaktperson eller ansvarig arbetstagare ska du kontakta dem direkt. Du hittar servicespecifika kontaktuppgifter på Keusotes webbplats.

Gör så här

Om din kontakt gäller utkomststöd och behovet av det, kontrollera alltid innan att du har ansökt om grundläggande utkomststöd från FPA eller har ett beslut för den aktuella månaden.

Om du ansöker om begravningsbidrag ska du fylla i en ansökan om Kompletterande eller förebyggande utkomststöd i pappersform med den avlidnes kontaktuppgifter och bifoga dödsboförvaltarens kontaktuppgifter och följande bilagor:

 • Saldointyg för alla bankkonton vid dödsdatumet
 • Senaste förhandsifyllda skattedeklaration
 • Kostnadsberäkning från begravningsbyrån ELLER obetalda fakturor från begravningsbyrån och församlingen
 • Bouppteckning (om den är färdig)
  Du kan ansöka om stöd för och hjälp med boutredningen och bouppteckningen hos rättshjälpsbyrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten för ekonomiskt stöd är i första hand avsedd för personer som bor eller stadigvarande vistas i Keusotes område i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby.

Telefontjänster

Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00