Gå till innehåll

Laboratorium

Laboratorietjänsterna i Keusote-området tillhandahålls av HUS. Laboratorierna undersöker och analyserar till exempel blod-, urin- och cellprover och utför tester. För laboratorieundersökningar behöver du alltid en remiss från en läkare eller sjukskötare. 

Det finns många HUS-laboratorier i Nyland. Du kan besöka vilket HUS-laboratorium som helst, men observera att alla laboratorier inte utför alla undersökningar. Du kan också returnera provburkar till vilket verksamhetsställe som helst. 

Gör så här

Boka tid 

När du har fått en remiss för en laboratorieundersökning ska du boka tid till HUS-laboratoriet per telefon eller på nätet. Du kan besöka HUS-laboratorier i Keusote-området utan tidsbokning endast om du har fått en brådskande remiss eller när du returnerar eller hämtar en provburk. 

Närmare information om laboratorieundersökningar och anvisningar finns på HUS webbplats. Vid behov kan du också få råd och anvisningar om laboratorietjänster från HUS-laboratoriernas telefontjänster. 

Beakta följande när du besöker laboratoriet  

  • Kontrollera om din undersökning kräver till exempel fasta eller om provet måste tas vid en viss tid på dagen 
  • Före undersökningen lönar det sig att undvika rökning, alkohol och fysisk ansträngning 
  • Ta med dig ditt identitetskort eller FPA-kort för att verifiera din identitet 
  • Svaren på undersökningarna fås från den vårdenhet som gjort remissen och de syns också på Mina Kanta-sidor 

För vem och på vilka villkor

För laboratorieundersökningar behöver du en remiss från en läkare eller sjukskötare. 

Serviceställen