Gå till innehåll

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Tjänsterna för personer med funktionsnedsättning tillhandahåller tjänster och stöd som kan användas för att lindra olägenheter som orsakas av långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Tjänsterna för personer med funktionsnedsättning tillhandahåller tjänster och stöd som kan användas för att lindra olägenheter som orsakas av långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom. Syftet med tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är att du ska kunna delta i arbete, studier, fritid och rörlighet oberoende av dina funktionsbegränsningar.

Färdtjänsten som beviljas av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är avsedd för personer som på grund av begränsningar i sin funktionsförmåga inte kan använda kollektivtrafiken självständigt. Som färdtjänst beviljas nödvändiga resor för att möjliggöra utbildning som leder till arbete och examen. Dessutom beviljas 18 enkelresor i månaden för vardagsliv och fritid.

En personlig assistent är en av de mest typiska tjänsterna som beviljas av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. En personlig assistent kan hjälpa till i vardagen, studier och arbete. En personlig assistent hjälper dig att göra saker där du behöver hjälp av en annan person på grund av din funktionsnedsättning eller funktionsbegränsning.

Via tjänsterna för personer med funktionsnedsättning kan du delta i arbets- eller dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning eller arbetsträning, om du inte kan förvärvsarbeta på grund av din funktionsförmåga.

Typiska tjänster som beviljas av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är boendeservice. Du kan få boendeservice i den utsträckning du med nödvändighet behöver. I stället för boendeservice kan du också få långvarig familjevård eller kortvarig familjevård för sporadisk dygnet runt-behov av vård, handledning och tillsyn.

Stöd för närståendevård till personer under 65 år och ledighet för närståendevård beviljas av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Utöver ovan nämnda tjänster tillhandahåller tjänsterna för personer med funktionsnedsättning även annat stöd. tjänsterna för personer med funktionsnedsättning samarbetar med dig för att hitta tjänster som uppfyller dina individuella behov.