Gå till innehåll

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet erbjuder hjälp och handledning för social välfärd och självständig hantering av olika livssituationer för ensamboende, par och familjer i arbetsför ålder (18–64 år). Syftet med socialarbetet är att lindra svårigheterna i livssituationen och stärka individens förutsättningar för verksamhet och delaktighet. Tjänsten genomförs tillsammans med klienten och hens nätverk.

Kontakta oss om du behöver hjälp med till exempel ekonomisk utkomst, boende, arbete, studier, psykisk hälsa, missbruk, välbefinnande, funktionsförmåga eller sociala relationer. Tjänster som passar din situation planeras utifrån dina servicebehov.

Gör så här

Om du är ny klient eller behöver hjälp snabbt, kontakta klientrådgivningen för personer i arbetsför ålder. Om du redan har en klientrelation inom vuxensocialarbetet, kontakta din utsedda kontaktperson direkt.

Om du är orolig för en närstående eller någon annan person, kontakta klientrådgivningen för personer i arbetsför ålder för att få en bedömning av behovet av hjälp.

Man kan ta kontakt själv eller för en annan person.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för personer i åldern 18–64 år som bor eller stadigvarande vistas i kommunerna Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby i Mellersta Nylands välfärdsområde.

Telefontjänster

Rådgivning och handledning för personer i arbetsför ålder

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

Social- och krisjouren (Mellersta Nyland)

Betjäningstider

 • Alltid öppet

Socialjour under tjänstetid

Betjäningstider

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tisdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 13:00

Serviceställen