Gå till innehåll

Ungdomsstationen

På ungdomsstationen får du handledning, stöd och vård i följande ärenden:

  • mental hälsa (som depression eller ångest)
  • drogmissbruk
  • överdrivet spelande
  • reflektion om könsidentitet
  • kris orsakad av livssituationen
  • interaktionsproblem i familjen
  • föräldraskap

På ungdomsstationerna får du hjälp av personal inom social- och hälsovården. Du deltar i diskussionsmöten, som kan vara när- eller distansmöten. Närmöten hålls vanligtvis på ungdomsstationen. Distansmöten genomförs via videokontakt eller per telefon. Din familj och andra stödnätverk kan vara en del av arbetet, delta i möten och gå på egna stödmöten vid behov. Det är också möjligt för föräldrar att få individuell vägledning och rådgivning i föräldraskapsfrågor.

Gör så här

Du kan själv kontakta ungdomsstationen per telefon. Också dina föräldrar eller någon annan närstående kan vara i kontakt med oss. Alternativt kan du ringa och lämna ett meddelande på vår automatiska telefonsvarare. Svaranden är öppen på vardagar kl. 8-20. Efter att du kontaktat oss kontaktar vi dig inom tre arbetsdagar kl. 8-16.

För vem och på vilka villkor

Unga i åldern 13–17 år som bor eller studerar i Mellersta Nylands välfärdsområde och deras familjer kan använda ungdomsstationens tjänster. Ungdomsstationen erbjuder mentalvård och missbrukarvård för 13–17-åringar samt stöd för föräldraskaps- och interaktionsproblem inom familjen. Neuropsykiatriska undersökningar utförs inte på ungdomsstationen. Du kan också kontakta oss om du behöver vägledning och råd om din situation.

Besök på ungdomsstationen är avgiftsfria och frivilliga. Du som kund skyddas av lagar om patient- och klienträttigheter. Våra medarbetare har tystnadsplikt. Ditt tillstånd och behov av stöd kartläggs i samarbete med dig. Under dina besök strävar vi efter att gå mot gemensamt uppsatta mål. Vid behov har ungdomsstationen också en läkare för ungdomsstationens klienter.