Gå till innehåll

Socialjouren

Socialjouren tar hand om dig och hjälper till när din situation kräver bedömning och ordnande av brådskande och nödvändiga socialtjänster. Tjänsten riktar sig till alla befolkningsgrupper i sociala nöd- och krissituationer. I livs- och hälsohotande nödsituationer, kontakta nödcentralen 112 direkt.

Kontakta socialjouren till exempel i följande situationer:

 • du är orolig för ett barns eller en ung persons uppväxtförhållanden eller försummelse av dem
 • behovet av skydd av barn bör bedömas
 • det brådskande behovet av vård och omsorg bör bedömas
 • du är orolig för hur en annan vuxen eller äldre person klarar sig hemma
 • du är orolig för illabehandling, våld i nära relationer eller våld i hemmet
 • missbruk eller psykiska problem orsakar problem.

Socialjouren samarbetar med joursjukvården, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Gör så här

Ring socialjouren när du behöver brådskande och nödvändig hjälp i sociala nöd- och krissituationer. Om du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är hotat eller i fara, ring nödcentralen direkt på 112.

Under tjänstetid ska du ringa numret "Socialjour under tjänstetid" och övriga tider Mellersta Nylands social- och krisjour.

För vem och på vilka villkor

Socialjouren är avsedd för alla som bor eller stadigvarande vistas i Keusote-området i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby och behöver brådskande eller nödvändig(t) hjälp eller stöd. I livs- och hälsohotande nödsituationer, kontakta nödcentralen 112.

Telefontjänster

Social- och krisjouren (Mellersta Nyland)

Betjäningstider

 • Alltid öppet

Socialjour under tjänstetid

Betjäningstider

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tisdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 13:00