Gå till innehåll

Rådgivning och handledning för personer i arbetsför ålder

Kontakta rådgivningen och handledningen för personer i arbetsför ålder om du är orolig för din egen eller en närståendes situation till exempel i följande ärenden:

 • Att klara sig självständigt och orka vardagen
 • Ekonomisk situation
 • Boende (t.ex. hot om vräkning eller att klara sig hemma)
 • Hemlöshet
 • Ensamhet
 • Långtidsarbetslöshet eller en sjukdomsspiral som förhindrar sysselsättning
 • Avbrytande av studier
 • Klientskap inom många olika tjänster utan en tydlig lösning på situationen.

I rådgivnings- och handledningstjänsten för personer i arbetsför ålder kan du diskutera ditt ärende med en yrkesutbildad person. Du får rådgivning och handledning för att lösa din situation eller anvisningar om hur du söker rätt tjänster. Den yrkesutbildade personen bedömer även hur brådskande din situation är och man kommer alltid överens om fortsatta åtgärder från fall till fall.

Vi erbjuder även konsultation för yrkesverksamma.

Om du redan har en klientrelation eller har en utsedd kontaktperson eller ansvarig arbetstagare ska du kontakta dem direkt. Du hittar servicespecifika kontaktuppgifter på Keusotes webbplats.

Gör så här

Om du kontaktar oss om din egen situation

 1. Berätta för den yrkesutbildade personen om din situation med egna ord.

 2. Kom överens med den yrkesutbildade personen om fortsatta åtgärder och följ de anvisningar du får.

 3. I en brådskande situation ska du direkt ringa nödcentralen 112 eller socialjouren.
  När du anmäler din oro för en person i arbetsför ålder

 4. Försök att diskutera din oro med den berörda personen. Även om diskussionen lyckas, men situationen inte förbättras, uppmuntra personen att själv kontakta rådgivningen och handledningen för personer i arbetsför ålder.

 5. Diskussionen är inte alltid framgångsrik eller leder inte till önskat resultat. Om du fortfarande är orolig för en annan person, anmäl saken till rådgivningen och handledningen för personer i arbetsför ålder på det sätt du väljer. Anmälan kan göras anonymt. I en brådskande situation ska du ringa nödcentralen, tfn 112 eller socialjouren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är i första hand avsedd för personer mellan 18 och 64 år och deras närstående, som bor eller stadigvarande vistas i Keusotes område i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby.

Om du är mellan 18 och 64 år och har minderåriga barn i din vårdnad kan du också kontakta rådgivningen och handledningen för barnfamiljer.

Telefontjänster

Rådgivning och handledning för personer i arbetsför ålder

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

24.5.2024 - 24.5.2024
Stängd

Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

24.5.2024 - 24.5.2024
Stängd