Gå till innehåll

Rådgivning och handledning för barnfamiljer

I rådgivnings- och handledningstjänsten för barnfamiljer kan du diskutera ditt ärende med en yrkesutbildad person. Du får genast rådgivning och handledning för att lösa din situation eller anvisningar om hur du söker behövliga tjänster. Den yrkesutbildade personen bedömer också hur brådskande din situation är och man kommer alltid överens om fortsatta åtgärder enligt situationen. Du kan också kontakta oss om du vill diskutera din oro för ett barn, en ung person eller en vårdnadshavare i en annan familj och få anvisningar om hur du kan gå vidare med ärendet.

Vi erbjuder även konsultation för yrkesverksamma.

Om du redan har en klientrelation eller har en utsedd kontaktperson eller ansvarig arbetstagare ska du kontakta dem direkt. Du hittar servicespecifika kontaktuppgifter på Keusotes webbplats.

Gör så här

När du kontaktar oss om din egen situation

 • I en icke-brådskande situation, kontakta oss så tidigt som möjligt. Ni kan tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården bedöma situationen och söka olika stödmöjligheter för din situation. I en brådskande situation ska du kontakta socialjouren eller, i en nödsituation som hotar liv och hälsa, nödcentralen 112.

 • Berätta för den yrkesutbildade personen om din situation med egna ord.

 • Kom överens med den yrkesutbildade personen om fortsatta åtgärder och följ de anvisningar du får.
  När du anmäler ett minderårigt barn eller en minderårig ung person, en annan familj eller familjens vårdnadshavare

 • Försök att diskutera din oro med de berörda personerna. Om diskussionen är framgångsrik och situationen fortfarande väcker ömsesidig oro, uppmuntra familjemedlemmarna att själva kontakta Rådgivning och handledning för barnfamiljer och unga.

 • Ibland är det inte möjligt att ta oron på tal eller också ger en gemensam diskussion med den andra personen inte önskat resultat. Om du fortfarande är orolig för en annan familjs eller deras minderåriga barns eller ungdomars situation, anmäl ärendet till rådgivningen och handledningen för barnfamiljer och unga på det sätt du önskar. I en brådskande situation ska du ringa socialjouren eller nödcentralen 112. Anmälan kan göras anonymt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är i första hand avsedd för familjer med minderåriga (0–17 år) barn eller unga, och som bor eller stadigvarande vistas i Keusote-området i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby.

Barn eller unga kan också själva ta kontakt.

Telefontjänster

Rådgivning och handledning för barnfamiljer

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 15:00
 • Tisdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 13:00
 • 01.06.2024 - 31.08.2024 09:00 - 12:00

Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00

Socialjour under tjänstetid

Betjäningstider

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tisdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 13:00