Gå till innehåll

Rådgivning och handledning för äldre

I rådgivnings- och handledningstjänsten för äldre kan du diskutera ditt ärende med en yrkesutbildad person. Du får genast rådgivning och handledning för att lösa din situation eller anvisningar om hur du söker behövliga tjänster. Den yrkesutbildade personen bedömer också hur brådskande din situation är och man kommer alltid överens om fortsatta åtgärder enligt situationen.

Vi erbjuder även konsultation för yrkesverksamma.

Om du redan har en klientrelation inom socialservicen eller har en utsedd kontaktperson eller ansvariga arbetstagare ska du kontakta dem direkt. Du hittar servicespecifika kontaktuppgifter på Keusotes webbplats. I alla ärenden som gäller hälso- och sjukvården ska ärendena i första hand skötas via hälso- och sjukvårdens telefontjänst eller Omaolo.

Gör så här

När du kontaktar oss om din egen situation

 1. Kontakta rådgivningen och handledningen för äldre på det sätt du väljer. I en nödsituation ska du ringa nödcentralen, tfn 112 eller socialjouren.
 2. Berätta för den yrkesutbildade personen om din situation med egna ord.
 3. Kom överens med den yrkesutbildade personen om fortsatta åtgärder och följ de anvisningar du får.

När du anmäler din oro för en äldre person

 1. Försök att diskutera din oro med den berörda personen. Om diskussionen lyckas och situationen fortfarande väcker oro, uppmuntra personen att kontakta rådgivningen och handledningen för äldre.
 2. Ibland är det inte möjligt att ta oron på tal eller också ger en gemensam diskussion med den andra personen inte önskat resultat. Om du fortfarande är orolig för en annan person, anmäl saken till rådgivningen och handledningen för äldre på det sätt du väljer. Anmälan kan göras anonymt. I en brådskande situation ska du ringa nödcentralen, tfn 112 eller socialjouren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är i första hand avsedd för personer över 65 år och deras närstående, som bor eller stadigvarande vistas i Keusotes område i Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby.

Observera, att i alla ärenden som gäller hälso- och sjukvården ska ärendena i första hand skötas via hälso- och sjukvårdens webb- eller telefontjänst. Det är till exempel inte möjligt att boka tid hos en sjukskötare eller läkare via rådgivningen och handledningen för äldre.

Telefontjänster

Rådgivning och handledning för äldre

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 15:00
 • Tisdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 13:00
 • 01.06.2024 - 31.08.2024 09:00 - 12:00

Rådgivning och handledning om ekonomiskt stöd

Betjäningstider

 • Måndag 09:00 - 12:00
 • Tisdag 09:00 - 12:00
 • Onsdag 09:00 - 12:00
 • Torsdag 09:00 - 12:00
 • Fredag 09:00 - 12:00