Gå till innehåll

Krisarbete

Kontakta oss om du eller en närstående har upplevt en plötslig traumatisk kris, olycka eller annan oväntad och chockerande händelse, som du inte kunnat förbereda dig för. Sådana händelser är till exempel

  • en närståendes död
  • en närståendes självmordsförsök
  • att bli utsatt för våld eller ett grovt brott
  • egen eller en närståendes allvarliga sjukdom
  • olyckor (t.ex. brand).

I livskriser ger vi handledning och rådgivning eller hänvisar dig till en lämplig tjänst.

Vi ordnar psykosocialt stöd vid storolyckor och specialsituationer. Psykosocialt stöd omfattar både akut krisarbete och socialt jourarbete i dessa situationer.

Gör så här

  1. Berätta för den yrkesutbildade personen om din situation med egna ord när du tar kontakt. 
  2. Kom överens om fortsatta åtgärder och följ de anvisningar du får.   

Telefontjänster: Social- och krisjouren tfn 019 711 0721

För vem och på vilka villkor

Vi betjänar alla invånare i Keusote-området och dem som vistas i området i omedelbara och akuta situationer. Klienten själv, en närstående, en vän eller en myndighet kan söka hjälp.

Telefontjänster

Social- och krisjouren (Mellersta Nyland)

Betjäningstider

  • Alltid öppet