Gå till innehåll

Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Ring nödnumret 112 i brådskande nödsituationer där du behöver hjälpande myndigheter på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialarbetet). Nödnumret är avgiftsfritt (https://112.fi/sv/nodnumret-112).

Du kan ringa nödnumret 112 från en mobiltelefon eller trådtelefon utan riktnummer. Nödnumret kan också kontaktas med en låst mobiltelefon och utan SIM-kort.

Om du inte hör eller om du inte kan producera tal kan du skicka ett nödmeddelande per nödtextmeddelande. Du ska registrera dig hos tjänsten för nödtextmeddelande i förväg (https://112.fi/sv/nodtextmeddelande).

Med satellittelefon får du kontakt med nödcentralen på numret +3589 2355 0545. Numret är avgiftsbelagt och samtal till det har ingen nödsamtalsprioritet i telefonnätet (https://112.fi/sv/nodnumret-med-satellittelefon).

Ring nödnumret 112, när

  • du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen
  • du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön

Så här ringer du ett nödsamtal

  • Akut nödsituation?
  • Ring 112.
  • Svara på frågorna och följ de instruktioner som du får.

Om det är kö till nödnumret, bryt inte samtalet, utan vänta på linjen. Nödsamtalen besvaras alltid i den ordning samtalen kommer in.

Öppettider

  • Alltid öppet

Telefon

112

Tjänster

Genom att klicka på tjänstens namn kommer du till tjänstens egen sida. Genom att klicka på plustecknet ser du tjänstens befintliga elektroniska servicekanaler och telefonnummer