Gå till innehåll

Kvälls- och veckoslutsjour för munsjukdomar (HUS)

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut hjälper när du behöver akut första hjälpen-vård. Vi betjänar alla invånare i Nyland på vardagskvällar, samt lördagar, söndagar och söckenhelger.

Situationer som kräver brådskande vård omfattar bland annat:

 • Tandtrauma
 • En mjölktandsolycka där tänderna inte går ihop. 
 • Skadad fast tandställning som sticker och smärtan går inte att lindra med tuggummi eller tandställningsvax.
 • Protesen eller tandställningen har orsakat en blödning som inte upphör med kompression.
 • Blödning från munnen efter tandutdragning eller annat ingrepp, som inte upphör inom 2 timmar med de anvisningar som jourhjälpen ger.
 • Kraftig smärta som inte reagerar på smärtlindring. 
 • Ökande svullnad, rodnad och smärta, begränsad öppning av munnen (mindre än 2 fingrars bredd mellan övre och nedre framtänderna), svårigheter att svälja.
 • Allmänna symtom i samband med tand- och munsjukdomar (t.ex. feber).
 • Käkledsbesvär där munnen inte går att öppna eller stänga 
 • Spricka i tanden med följande symtom: svullnad, begränsad öppning av munnen eller ingen effekt av smärtlindrande läkemedel.
 • Tandprotesen har orsakat ett smärtsamt trycksår. 
 • Utseendemässigt störande spricka i en framtand, vars åtgärdande inte kan vänta.
 • Misstänkt muncancer, såsom ett sår som inte läker på slemhinnorna i munnen.

Kontakta alltid numret till den brådskande jouren före sitt besök.

Öppettider

 • Måndag 15:00 - 21:00
 • Tisdag 15:00 - 21:00
 • Onsdag 15:00 - 21:00
 • Torsdag 15:00 - 21:00
 • Fredag 15:00 - 21:00
 • Lördag 08:00 - 21:00
 • Söndag 08:00 - 21:00

Telefon

Tjänster

Genom att klicka på tjänstens namn kommer du till tjänstens egen sida. Genom att klicka på plustecknet ser du tjänstens befintliga elektroniska servicekanaler och telefonnummer

Munhälsovårdens jour
Sähköinen asiointi
Jourhjälpen 116117
Betjäningstider
 • Alltid öppet
Munhälsovårdens centraliserade telefontjänst
Betjäningstider
 • Måndag 07:45 - 15:00
 • Tisdag 07:45 - 15:00
 • Onsdag 07:45 - 15:00
 • Torsdag 07:45 - 15:00
 • Fredag 07:45 - 15:00
Kvälls- och veckoslutsjour för munsjukdomar (HUS)
Betjäningstider
 • Måndag 15:00 - 21:00
 • Tisdag 15:00 - 21:00
 • Onsdag 15:00 - 21:00
 • Torsdag 15:00 - 21:00
 • Fredag 15:00 - 21:00
 • Lördag 08:00 - 21:00
 • Söndag 08:00 - 21:00