Gå till innehåll

Mödra- och barnrådgivningen

Du kan kontakta mödrarådgivningen när du planerar en graviditet eller om du redan har fått veta om graviditeten. På mödrarådgivningen är syftet med regelbundna hälsoundersökningar att säkerställa och stärka hälsan och välbefinnandet hos familjen som väntar barn. Mödrarådgivningen stöder er i livsomställningen då ni blir en spädbarnsfamilj.

Barnrådgivningens klienter är familjer med barn under skolåldern. Syftet med regelbundna hälsoundersökningar på barnrådgivningen är att trygga barnets uppväxt och utveckling samt att främja hela familjens hälsa och välbefinnande. Rådgivningen ger stöd i familjeskedet med små barn.

Gör så här

Ring mödra- och barnrådgivningens telefontjänstnummer. Vi har en telefontjänst och en återuppringningstjänst. Du kan ringa oss 24/7 och lämna en begäran om återuppringning. Vår hälsovårdare kontaktar dig så fort som möjligt på vardagar. Ett samtal till vårt nummer räcker.

För vem och på vilka villkor

Mödra- och barnrådgivningarnas tjänster omfattar familjer som väntar barn eller planerar graviditet samt familjer med barn under skolåldern.

Telefontjänster

Mödra- och barnrådgivningens centraliserade tidsbokning och rådgivning

Betjäningstider

Avgifter

Gratis

Betjäningstider
  • Måndag 08:00 - 14:00
  • Tisdag 08:00 - 14:00
  • Onsdag 08:00 - 14:00
  • Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 13:00

Serviceställen