Gå till innehåll

Omaolo

Omaolo.fi är en elektronisk servicekanal för social- och hälsovården, vars användningsändamål är att bedöma klientens vårdbehov och hur brådskande det är i följande situationer:

 • bedömning av ett enskilt hälsoproblem eller flera symtom
 • utvärdering av hälsa och välfärd
 • bedömning av sjukdomen eller dess risker

och hänvisning till tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet inom Omaolo samt till social- och hälsovårdstjänster utanför Omaolo.

Innehållet i Omaolo-tjänsten grundar sig på medicinsk information och forskning, verifierade frågor och för socialvårdens del på de kriterier som fastställts i lagen om rätt till socialservice. Kustannus Oy Duodecims sökmotor för beslutsstöd och dess tilläggsutrustning är grunden för individuella symtombedömningar. Tjänsten analyserar klientens svar och använder tillgänglig information och gör responsen så personlig som möjligt. I kombination med elektronisk tidsbokning kan klienten erbjudas digitala servicekedjor. Målsättningen är att så smidigt som möjligt vägleda klienten till en ändamålsenlig tjänst.

Omaolo är avsedd för personer över 15 år. Vissa bedömningar av hälsa och välfärd är för personer under 15 år. Omaolo används av yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården när de deltar i vården av en klient som använder Omaolo samt i främjandet av hälsa och välfärd. Omaolo är inte avsedd att användas i livshotande situationer.

Öppettider

 • Alltid öppet

Webbsida

Tjänster

Genom att klicka på tjänstens namn kommer du till tjänstens egen sida. Genom att klicka på plustecknet ser du tjänstens befintliga elektroniska servicekanaler och telefonnummer

Sähköinen asiointi
Telefontjänster för mottagningstjänster
Betjäningstider
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tisdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
Jourhjälpen 116117
Betjäningstider
 • Alltid öppet
Munhälsovårdens tjänster
Sähköinen asiointi
Munhälsovårdens centraliserade telefontjänst
Betjäningstider
 • Måndag 07:45 - 15:00
 • Tisdag 07:45 - 15:00
 • Onsdag 07:45 - 15:00
 • Torsdag 07:45 - 15:00
 • Fredag 07:45 - 15:00