Siirry sisältöön

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on yksi sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista. Lapsi, joka tarvitsee erityistä tukea terveytensä tai kehityksensä tueksi, voi saada tukiperheen. Lapsi käy tukiperheessä yleensä yhtenä viikonloppuna kuukaudessa sekä tarvittaessa lomien aikana.

Tukiperheenä voi toimia lapseton pariskunta, lapsiperhe tai yksinelävä. Tukiperhetoiminta kestää yleensä usean vuoden, joten tukiperheen kannattaa miettiä, pystyykö sitoutumaan lapsen rinnalla kulkemiseen tulevien vuosien aikana. Lapsen tukiperhetarvetta arvioidaan kuitenkin vähintään vuoden välein.

Tukiperheen tarpeen voi aiheuttaa lapsen erityishoidettavuus, maahanmuuttajatausta/kulttuuriin sopeutuminen, lapsen perhettä äkillisesti kohdannut kriisi tai perheen muu vaikea elämäntilanne, jolloin lapsi tarvitsee korvaavaa hoitoa perheympäristössä. Pihlajan kautta tukiperheeseen tulevat lapset ovat pääsääntöisesti 3–12-vuotiaita.

Millaista on tukiperhetoiminta

Suosittelemme, että tukiperheet sijaitsevat tukilapsen kodista enimmillään 70 km etäisyydellä.
Tukiperheissä käyvät lapset ovat yleensä 3–12 vuotiaita.
Tukiperheenä toimii koko perhe. Lapsi vierailee tukiperheessä viikonloppuisin tai lomien aikana, yleensä 1 vkl/kk.
Tukiperheenä voi toimia joko yhdelle lapselle tai sisaruksille.

Mitä tukiperheeltä odotetaan

 • Taitoa olla turvallinen ja luotettava aikuinen.
 • Lapsirakkautta.
 • Aikaa ja vakaata elämäntilannetta.
 • Lapset käyvät tukiperheissä usein vuosia, joten perheeltä toivotaan sitoutumista vapaaehtoistyöhön.
 • Tukiperheenä voi toimia yksinasuva, perheellinen tai lapseton pariskunta.
 • Tukiperhe sitoutuu tarvittaessa kuljettamaan lasta ja osallistumaan yhteisiin neuvotteluihin.

Toiminnan aloittamisen esteet

 • Akuutti, toistuva tai pitkäaikainen perhesosiaalityön ja/tai lastensuojelun asiakkuus.
 • Akuutti, toistuva tai pitkäaikainen päihdeongelma.
 • Akuutti tai vakava mielenterveysongelma.
 • Akuutti huoltajuuskiista.
 • Akuutti tai tuore kriisi.
 • Arjenhallinnan vaikeuksia.
 • Vakava sairaus perheessä.

Ennen toiminnan aloittamista tarkistetaan

 • Tarkistetaan mahdolliset lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön ja perheoikeudellisen yksikön asiakastiedot.
 • Rikosrekisteriote.

Mitä tukiperhe saa

 • Uuden tärkeän ihmissuhteen.
 • Maksuttoman valmennuksen.
 • Palkkion ja kulukorvaukset.
 • Tukea lapsen asioista vastaavalta työntekijältä ja Pihlajan vastuutyöntekijältä
 • Vertaistukea muilta tukiperheiltä.
 • Koulutuksia ja virkistystä.

Miten haen tukiperheeksi

Tukiperheeksi haetaan Tukiperhehakemuksella.
Lähetä meille tukiperhehakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.
Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla ja täytä sähköinen hakemus:

Vaihtoehtoisesti voit pyytää meitä postittamaan sinulle paperihakemuksen, jonka täytettyäsi lähetät meille osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
PL 46
05801 Hyvinkää

Ennen hakemuksen lähettämistä voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä:

Miten hakemusprosessi etenee

Hakemuksen vastaanotto
Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostiisi viestin, jossa hakemus kuitataan vastaanotetuksi. Viestissä on myös Pihlajan vastuutyöntekijän yhteystiedot sekä tiedot hakemuksen jatkokäsittelystä.

Hakemuksen käsittely

Lausuntopyynnöt
Hakijan suostumuksella tarkistetaan asuinpaikkakunnan sosiaalitoimelta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§) lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön ja perheoikeudellisen yksikön asiakastiedot. Tämän lisäksi tarkistamme tiedot Väestörekisteristä. Mikäli hakija on toiminut aiemmin tukiperheenä, tukihenkilönä ja/tai sijaisperheenä jonkun muun tahon kautta, pyydetään myös yhteistyökokemuksista lausunto. Perhehoitoyksikkö Pihlaja hakee hakijan puolesta rikosrekisteriotteen, johon pyydetään suostumus prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Yhteydenotto hakijaan
Noin kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on vastaanotettu ja kaikki dokumentit on saatu, Pihlajan palvelukoordinaattori ottaa hakemuksen lähettäjään yhteyttä.
Yhteydenotossa sovitaan tukiperhevalmennuksesta ja perheselvityksestä, jossa arvioidaan perheen kokonaistilannetta tukiperhetoiminnan näkökulmasta. Perheselvitykseen kuuluu kotikäynti ja tarvittaessa tapaaminen toimistolla.

Mikä on tukiperhevalmennus

Ennen tukiperhetoiminnan aloittamista on käytävä tukiperhevalmennus.

Ennen valmennukseen osallistumista on lähetettävä Tukiperhehakemus Pihlajaan. Kun hakemus on saapunut Pihlajaan, lähetämme hakijalle sähköpostilla kutsun tukiperhevalmennukseen.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa tukiperhetoiminnasta ja lapsen kehityksestä sekä yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa. Valmennus on prosessinomainen ja sen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä tukiperheeksi. Valmennus ei sido tukiperheeksi ryhtymiseen.

Valmentajina toimivat Pihlajan palvelukoordinaattori ja hänen työparinaan on toimiva tukiperhevanhempi.
Perheen molemmat vanhemmat osallistuvat valmennukseen.
Valmennus kestää kaksi arki-iltaa ja yhden lauantain, yhteensä 13 tuntia.
Valmennus on osallistujille maksuton.
Perhehoitoyksikkö Pihlaja valmentaa perheitä omaan tarpeeseen ja käyttöön.
Tiedot seuraavista valmennuksista:

Mitä tapahtuu valmennuksen jälkeen

Tukiperheeksi hyväksyminen

Valmennuksen jälkeen vapaaehtoistoiminnan järjestäjän eli Pihlajan lakisääteinen velvollisuus on hakea Oikeusrekisterikeskuksesta hakijasta rikosrekisteriote sekä varmistaa, että tukiperhetoiminnan aloittamiseen ei ole esteitä.

Päätös tukiperhetoiminnan aloittamisesta

Tukiperheeksi aikovan kanssa käydään keskustelu toiminnan aloittamisesta ja pohditaan millainen lapsi perheeseen sopisi.
Mikäli hakija aloittaa tukiperheenä, hakijalle ehdotetaan tuettavaa lasta/nuorta.
Hakija voi itse määrittää, koska on valmis aloittamaan tukiperheenä, yleensä tukiperhe aloittaa tukisuhteen muutaman kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä.

Tukiperheen kanssa tehdään tukiperhesopimus, jonka mukaisesti maksetaan palkkio tukisuhteessa toteutuneista tunneista sekä kulukorvaus ja kilometrikorvaus.

Mitä asioita liittyy tukiperheenä toimimiseen

Tukiperhe raportoi säännöllisesti tukisuhteen kuulumisista lapsen/nuoren vastuutyöntekijälle.
Tukiperheitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.
Tukiperheille järjestetään koulutuksia, joista saa lisää ymmärrystä tukiperheessä olevien lasten asioista.
Pihlajalla on valvontavastuu tukiperheistä, jotta lapset saavat hyvää hoitoa.

Tukiperhetoiminnan periaatteet

Periaatteet sisältää tietoa tukiperhetoiminnan käytännöistä ja menettelytavoista sekä tuen muodoista. Se on tarkoitettu perhehoitoyksikön työntekijöille, alueen työntekijöille sekä tukiperheille.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on tukiperhe- ja sijaisperhetoiminnalla?
Jos lapsen terveys- tai kehitys vaarantuu vakavasti, eikä hän pysty enää asumaan omassa kodissaan tukitoimienkaan turvin, lapsi tarvitsee sijoitusta, jolloin lapsi muuttaa kokonaan sijaisperheeseen. Mikäli lapsi voi asua kotona, mutta lapsi tai hänen perheensä tarvitsee erityistä tukea, lapsi voi saada tukiperheen, jossa on yötä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa sekä tarvittaessa ja tukiperheen mahdollisuuksien mukaan myös lomien aikana joitakin päiviä vuodessa. Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, vaikka siitä maksetaan palkkio ja kulukorvaus, kuten sijaisperhetoiminnassakin. Sijaisperhetoiminta on perhehoitoa, josta tehdään toimeksiantosopimus ja siinä on irtisanomisajat. Vapaaehtoistoiminnan voi lopettaa ilman irtisanomisaikaa. Kuitenkin toivomme, että tukiperhe arvioi omaa elämäänsä muutaman vuoden eteenpäin, jotta uusi ihmissuhde ei katkea liian äkillisesti. Katso lisää sijaisperhetoiminnasta esim. Pihlajan nettisivujen kautta.

Kuinka usein lapset käyvät tukiperheen luona ja kauanko tukisuhde kestää?
Lapset käyvät tukiperheessä yleensä yhden viikonlopun kuukaudessa ja tarvittaessa tukiperheen mahdollisuuksien mukaan esim. 10 lisäpäivää lapsen ja tukiperheen lomien/vapaa-ajan aikana. Lapsen tai hänen perheensä erityistilanteissa ja mikäli se tukiperheelle sopii, voi tukiperhetoiminta olla väliaikaisesti myös useammin, yleensä enintään joka toinen viikonloppu. Tukiperhesuhde kestää usein monia vuosia, vähintään kaksi vuotta, joskus jopa 10 vuotta, riippuen lapsen perheen elämäntilanteesta sekä tukiperheen mahdollisuuksista. Tukiperhepalvelun tarvetta arvioidaan vähintään vuoden välein.

Minkä ikäisiä lapsia tukiperheissä käy?
Lapset ovat pääsääntöisesti 3-12 vuotiaita, kun alkavat käydä tukiperheessä. Alle 2-vuotiaita lapsia tukiperheisiin ei yleensä laiteta, jotta vauva tai pieni lapsi ei olisi lähivanhemman luota pois liian pitkiä aikoja. Kun lapsi täyttää 13-vuotta, tukiperhetoiminta voi jatkua, mikäli lapsi niin haluaa ja tarve on edelleen ja se tukiperheelle sopii.

Meillä ei ole lapsia, voinko silti ryhtyä tukiperheeksi?
Tukiperheeksi voi ryhtyä myös lapseton pariskunta. Toiset lapset tarvitsevat enemmän aikuisten huomiota, joten näille lapsille on tärkeä mahdollisuus saada kahden aikuisen huomiota ja läsnäoloa, kun muita lapsia ei ole sitä jakamassa.

Minulla ei ole puolisoa, voinko silti toimia tukiperheenä?
Tukiperheenä voi toimia, vaikka asuisi yksin tai olisi itse yksinhuoltajana. Pihlajan kautta yhden aikuisen tukiperheessä voi käydä korkeintaan kolme tuettavaa lasta, yleensä mieluummin vähemmän, omien lasten lukumäärä ja tarvitsevuus huomioiden. Tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat usein vaativampia ja tarvitsevat aikuisen huomiota enemmän, joten lapsimäärää tukiperheessä on rajoitettu.

Olen jo eläkkeellä, mutta haluaisin toimia tukiperheenä, onko se vielä mahdollista?
Monella lapsella ei ole mummolapaikkaa, ja siksi myös vanhempia tukiperheitä tarvitaan lapsille. Pihlajassa ei ole yläikärajaa tukiperheelle, kunhan tukiperheen terveys ja fyysinen kunto takaa turvallisen hoidon lapsille.

Haluaisin tehdä työkseni tukiperhetoimintaa, onko se mahdollista?
Tukiperhetoiminta on vapaaehtoistoimintaa, josta maksetaan palkkio ja kulukorvaus sekä kilometrikorvaus lapsen hausta ja viennistä. Kulukorvaus on tarkoitettu lapsesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Ajantasaiset palkkiot näet Pihlajan nettisivujen kautta. Tukiperhetoiminta ei ole työsuhde ja suurin osa tukiperheistä ottavat lapsia luokseen vapaa-ajallaan oman työn ohella. Pihlajan kautta lapsia voi tulla tukiperheeseen yleensä enintään neljä lasta kerrallaan. Tukiperhetoiminta tapahtuu viikonloppuisin ja lasten lomien aikana, joten kokoaikatyöksi tukiperhetoiminta ei sovellu. Lisäksi tukiperhetoiminta on vapaaehtoista myös lapselle ja hänen huoltajilleen, ja tukiperheelle maksetaan vain toteutuneista päivistä, joten tukiperheelle toiminnasta saatavat palkkiot eivät ole varmaa tuloa.

Minulla on sosiaalialan koulutus tai työskentelen lasten parissa, pitääkö minun käydä tukiperhevalmennus?
Tukiperhevalmennus on tarkoitettu perheen molemmille aikuisille. Vaikka perheen molemmat aikuiset olisivat sosiaalialalla, velvoitetaan heiltä tukiperhevalmennus, koska valmennuksen tarkoitus on olla prosessinomainen koulutus, jossa pohditaan omia ja perheen valmiuksia toimia tukiperheenä. Valmennuksessa käydään läpi myös tukiperheen omien lasten näkökulmaa sekä saa tiedollista ymmärrystä lastensuojelusta ja sosiaalihuollosta. Mikäli perhe hyväksytään tukiperheeksi, tukiperhevalmennuksesta saa todistuksen mahdollista myöhempää käyttöä varten. Mikäli perhe on käynyt sijaisperheille suunnatun PRIDE-valmennuksen, ei tukiperhevalmennusta tarvitse käydä.

Haluaisin ryhtyä tukiperheeksi yksin, pitääkö puolisoni osallistua valmennukseen?
Mikäli samassa taloudessa asuu kaksi aikuista, tulee molempien osallistua valmennukseen. Tukiperhetoiminta ei voi olla vain yhden perheenjäsenen juttu, koska lapset tulevat koko viikonlopuksi perheen kotiin ja elämään. Mikäli puolisot asuvat eri osoitteissa, mutta tosiasiallisesti ovat tulevien tuettavien lasten elämässä mukana, kannattaa tukiperhevalmennukseen tulla yhdessä. Mikäli joku perheenjäsen ei halua ryhtyä tukiperheeksi, voi tukihenkilötoiminta olla sopiva vapaaehtoistyön muoto. Tukihenkilöt tapaavat lasta muutaman tunnin kerrallaan kodin ulkopuolella. Katso lisää tukihenkilötoiminnasta esim. Pihlajan nettisivujen kautta.

Haluaisin ryhtyä tukiperheeksi, mutta minua mietityttää lasten huoltajien tilanne, mikäli heidän kauttaan kohdistuu epäasiallista käyttäytymistä omaa perhettä kohtaan.
Tukiperheissä käyvillä lapsilla on yleensä sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus, toisinaan lastensuojelun asiakkuus. Lasten vanhemmilla voi olla erilaisia haasteita jaksamisen kanssa tai kotitilanteet voivat olla haastavat. Lasten huoltajat ovat yleensä erittäin kiitollisia tukiperheille heidän antamasta avustaan. Mikäli lapsen huoltajista olisi vaaraa tukiperheelle, ei lasta voida tukiperheeseen laittaa, vaan sitä varten on omia palveluita tarjolla näille lapsille. Tukiperhetoiminta on aina vapaaehtoista lapsen huoltajille, joten vastentahtoisesti lasta ei ole otettu tukiperheeseen ja yhteistyö sujuu tukiperheen ja lapsen huoltajien välillä yleensä hyvin.

Neljä pientä lasta vierekkäin pituusjärjestyksessä
Kuva: Joel Jyrinki

Tukiperhetoiminnan yhteyshenkilö: