Siirry sisältöön

Sijaishoito

Sijaishoitajat toimivat perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitajina perhehoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Sijaishoitajien toimeksiantosopimukset vapaiden sijaistamisen osalta ovat voimassa toistaiseksi. Perhehoitajat voivat sijaistaa toisiaan tai sijaishoitaja voi olla esimerkiksi perhehoitajan tai sijoitetun lapsen lähiverkostosta.

Millaista on sijaishoito

Sijaishoitajat hoitavat perhehoitoon sijoitettuja lapsia perhehoitajien lakisääteisten vapaiden (2vrk/kk) aikana. Sijaishoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan tai perhehoitajan kotona. Sijaishoito voi tapahtua säännöllisesti kuukausittain tai pidempijaksoisesti esimerkiksi lomien aikana. Sijaishoitajana voi toimia joko yhdelle tai useammalle sijaisperheelle.

Mitä sijaishoitajalta odotetaan

 • Taitoa olla turvallinen ja luotettava aikuinen
 • Lapsirakkautta
 • Aikaa ja vakaata elämäntilannetta
 • Lapset käyvät sijaishoidossa usein vuosia, joten perheeltä toivotaan sitoutumista tehtävään.
 • Sijaishoitajana voi toimia yksinasuva, perheellinen tai lapseton pariskunta.

Toiminnan aloittamisen esteet

 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen perhesosiaalityön ja/tai lastensuojelun asiakkuus
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen päihde- tai mielenterveysongelma perheessä
 • Akuutti huoltajuuskiista
 • Kriisi omassa elämäntilanteessa
 • Vakava sairaus perheessä
 • Arjenhallinnan vaikeudet perheessä

Ennen toiminnan aloittamista tarkistetaan

 • Tarkistetaan mahdolliset lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön ja perheoikeudellisen yksikön asiakastiedot.
 • Rikosrekisteriote.

Mitä sijaishoitaja saa

 • Uuden tärkeän ihmissuhteen
 • Maksuttoman valmennuksen
 • Palkkion ja kulukorvaukset
 • Tukea tarvittaessa lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijltä ja/tai Pihlajan vastuutyöntekijältä.
 • Koulutuksia ja virkistystä

Miten haen sijaishoitajaksi

Sijaishoitajaksi haetaan Sijaishoitajahakemuksella.
Lähetä meille sijaishoitajahakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.
Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla ja täytä sähköinen hakemus:

Vaihtoehtoisesti voit pyytää meitä postittamaan sinulle paperihakemuksen, jonka täytettyäsi lähetät meille osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
PL 46
05800 Hyvinkää

Ennen hakemuksen lähettämistä voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä:

Miten hakemusprosessi etenee

Hakemuksen vastaanotto
Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostiisi viestin, jossa hakemus kuitataan vastaanotetuksi. Viestissä on myös Pihlajan vastuutyöntekijän yhteystiedot sekä tiedot hakemuksen jatkokäsittelystä.

Hakemuksen käsittely

Lausuntopyynnöt
Hakijan suostumuksella Pihlajan asiakassihteerit pyytävät lausunnon sijaishoitajan olosuhteista asuinpaikkakunnan sosiaalitoimelta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§). Sosiaalitoimi hankkii tarvittavat tiedot omista rekistereistään, näitä ovat muun muassa lastensuojelu ja aikuissosiaalityö. Tämän lisäksi pyydetään poliisirekisteritiedot poliisilaitokselta. Mikäli hakija on toiminut aiemmin sijaishoitajana/tukiperheenä ja/tai sijaisperheenä jonkun muun tahon kautta, pyydetään myös yhteistyökokemuksista lausunto.

Yhteydenotto hakijaan
Noin kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on vastaanotettu ja kaikki dokumentit on saatu, Pihlajan sosiaaliohjaaja ottaa hakemuksen lähettäjään yhteyttä.
Yhteydenotossa sovitaan perheselvityksestä, jossa arvioidaan perheen kokonaistilannetta sijaishoidon näkökulmasta. Perheselvitykseen kuuluu kotikäynti ja tarvittaessa tapaaminen toimistolla. Pihlajassa järjestetään sijaishoitajavalmennus kaksi kertaa vuodessa. Sijaishoitajat ohjataan seuraavaan alkavaan valmennukseen.

Mikä on sijaishoitajavalmennus

Sijaishoitajan tulee käydä sijaishoitajavalmennus.

Ennen valmennukseen osallistumista on lähetettävä sijaishoitajahakemus Pihlajaan.

Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa perhehoidosta ja sijaishoitajatoiminnasta. Valmennus ei sido sijaishoitajaksi ryhtymiseen. Valmentajina toimivat Pihlajan sosiaaliohjaaja ja hänen työparinaan on toimivasijaishoitajavanhempi.
Perheen molemmat vanhemmat osallistuvat valmennukseen.

Valmennus on osallistujille maksuton.
Perhehoitoyksikkö Pihlaja valmentaa perheitä omaan tarpeeseen ja käyttöön.
Tiedot seuraavista valmennuksista:

Mitä tapahtuu valmennuksen tai perheselvityksen jälkeen

Sijaishoitajaksi hyväksyminen

Mikäli sijaishoitaja hyväksytään valmennuksen tai perheselvityksen jälkeen ja perhe haluaa Pihlajan kautta toimia sijaishoitajana, perhe voi myös aloittaa toimimaan sijaishoitajana tutulle sijaisperheelle. Perhe voi myös jäädä Pihlajan käyttöön odottamaan sopivaa sijaishoitolasta. Perheellä on mahdollisuus esittää omat toiveensa sijaishoitoon tulevasta lapsesta ja aikataulusta.

Perhe toimittaa rikosrekisteriotteen siinä vaiheessa, kun perheen kanssa allekirjoitetaan sijaishoitajasopimus.

Mitä asioita liittyy sijaishoitajana toimimiseen

 • Sijaishoitajia sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.
 • Sijaishoitajille järjestetään koulutuksia, joista saa lisää ymmärrystä sijaishoidossa olevien lasten asioista.
 • Pihlajalla on valvontavastuu sijaishoitajista, jotta lapset saavat hyvää hoitoa.
Nainen pitää sylissä lasta, joka hymyilee iloisesti.