Siirry sisältöön

Lapsen päivä -materiaali

Mikä on Lapsen päivä?
Lapsen päivässä on kysymys siitä, että perhehoitoon sijoitettu lapsi viettää mukavan päivän yhdessä vanhempiensa (tai muiden läheistensä, esim. isovanhempien) ja sijaisvanhempiensa kanssa. Päivään osallistuu lapsen oma sosiaalityöntekijä sekä Perhehoitoyksikkö Pihlajan sosiaaliohjaaja.

Lapsen päivän jälkeen toivomme, että osallistujat täyttävät palautekyselyn, jonka tarkoitus on auttaa meitä kehittämään Lapsen päivää.

Lapsen päivä -käsikirja

Mikä on lapsen päivä
Lapsen päivässä on kysymys siitä, että perhehoitoon sijoitettu lapsi viettää
mukavan päivän yhdessä vanhempiensa (tai muiden läheistensä, esim.
isovanhempien) ja sijaisvanhempiensa kanssa. Päivään osallistuu lapsen oma
sosiaalityöntekijä sekä Perhehoitoyksikkö Pihlajan sosiaaliohjaaja. Päivän (tai
käytännössä puolikkaan päivän) aikana ruokaillaan yhdessä, askarrellaan
yhteinen teos ja puuhataan jotain mukavaa. Päivän suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaa Pihlajan sosiaaliohjaaja yhdessä lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsen päivällä edistetään sijoituksen ja jaetun
vanhemmuuden onnistumista ja ennaltaehkäistään sijoituksen katkeamista.
Yhdessä vietetty mukava päivä, jossa sijoitettu lapsi on keskiössä, edesauttaa
hyvää yhteistyötä lapsen tärkeiden aikuisten kesken. Oleellista on, että lapsen
päivänä ei ole tarkoitus tehdä asiakassuunnitelmaa tai keskustella aikuisten
välisistä erimielisyyksistä tms. Lapsen päivästä on tarkoitus jäädä lapselle hyvä
muisto.

Päivän kulku
Lapsen päivä alkaa yhteisellä ruokailulla ja ”lämmittelyllä”. Päivään sisältyy
yhteinen askartelu ja jokin mukava puuha. Tekemisten järjestyksen voi
suunnitella yksilöllisesti, kuhunkin tilanteeseen sopivasti. Päivä myös päättyy
yhteiseen ruokailuhetkeen.

Paikka
Lapsen päivän voi järjestää missä tahansa siihen soveltuvassa paikassa, mutta
ensisijaista on käyttää Keusoten omia paikkoja.
Lapsen päivän voi myös viettää luonnossa retkeilyn merkeissä tai sijaisperheen
kotona.

Ruokailu
Lapsen päivään sisältyy useimmiten kaksi ruokailua; joko aamiainen ja lounas
tai lounas ja välipala/iltapäiväkahvi. Ruokailut voi järjestää ostamalla tarjottavat
itse tai tilaamalla valmiit tarjoilut. Ruokailu on mahdollista hoitaa myös esim.
käymällä hampurilaisella, jos se on juuri ko. lapsen kannalta hyvä vaihtoehto.

Askartelu
Yhteinen askartelu voi olla esim. iso kartonki, johon painetaan jokaisen
osallistujan kämmenen kuvat sormivärillä. Askartelun ideana on yhdessä
tekeminen ja se, että päivästä jää lapselle ainutlaatuinen muisto hänen
tärkeistä aikuisistaan. Askartelutarvikkeita saa Pihlajasta.

Yhteinen puuha
Yhteistä puuhaa voi olla esim. lautapelien pelaaminen, muovailuvahalla
muovailu, jalkapallon pelaaminen, retki leikkipuistoon tai metsään. Puuhaa voi
ideoida lapsen kiinnostuksen kohteiden ja tilanteen mukaan.

Palaute
Lapsen päivän palautekyselyyn vastataan päivän lopuksi tai Pihlajan
sosiaaliohjaaja lähettää osallistujille linkin Webropol-kyselyyn. Kyselyn avulla
selvitetään, miten päivä onnistui ja miten lapsen päivistä voidaan tehdä entistä
parempia.