Siirry sisältöön

Pihlaja-info

Perhehoitoyksikkö Pihlaja on osa Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta (Keusote), johon kuuluu kuusi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Pihlaja kuuluu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Yksikön hallinnosta ja sitä koskevasta päätöksenteosta vastaa hyvinvointialue. Lapset tulevat perhehoitoyksikköön kuuluvista kunnista. Pitkäaikaisen sijaisperheen ja lapsen kotikunnan väli voi olla korkeintaan 200 km. Lyhytaikaisen sijaisperheen tai tukiperheen ja lapsen kodin välillä voi olla enintään 70 km. Tukihenkilön ja lapsen kodin välillä maksimissaan noin 50 km.

Perhehoitoyksikkö vastaa sijais- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista ja tuesta. Perhehoitajien lapsikohtainen vastuutyöntekijä nimetään Pihlajasta. Perhehoitoyksikkö etsii alueelta tulevien hakemusten perusteella lapselle sopivan sijaisperheen, tukiperheen tai tukihenkilön. Välityksessä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä toive sijoituspaikasta, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän näkemys sopivasta perheestä sekä perhehoitajan valmiudet ja toiveet sijoitettavasta lapsesta.

Pihlaja tekee perhehoitajien kanssa toimeksiantosopimuksen sekä vastaa perhehoitajille, tukiperheille ja tukihenkilöille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lapsen ja hänen perheensä asiakkuudesta, kuten huolehtii lastensuojelun päätöksistä lapselle ja hänen perheelleen. Pihlaja ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä lakisääteisen vapaan järjestämisestä perhehoitajille.

Rekrytoimme myös sijaishoitajia, jotka hoitavat perhehoitoon sijoitettuja lapsia perhehoitajan lakisääteisten vapaiden aikana.