Siirry sisältöön

Pihlaja-info

Perhehoitoyksikkö Pihlaja on osa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää (Keusote), johon kuuluu kuusi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Lisäksi Pihlajaan kuuluu Kerava. Pihlaja kuuluu Keski-Uudenmaan kuntayhtymän lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lapset tulevat perhehoitoyksikköön kuuluvista kunnista. Pitkäaikaisen sijaisperheen ja lapsen kotikunnan väli voi olla korkeintaan 200 km. Lyhytaikaisen sijaisperheen tai tukiperheen ja lapsen kodin välillä voi olla enintään 70 km.

Yksikön hallinnosta ja sitä koskevasta päätöksenteosta vastaa kuntayhtymä. Yksikön toiminnan kehittämiseksi on perustettu Perhehoitoyksikkö Pihlajan ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tehtävänä on talousarvioesityksen valmistelu, esitysten tekeminen toiminnan kehittämis- ja muutostarpeista sekä toiminnan kehittäminen toimintasuunnitelman ja kansallisten linjausten mukaisesti.

Perhehoitoyksikkö vastaa sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista ja tuesta. Perhehoitajien lapsikohtainen vastuutyöntekijä nimetään Pihlajasta. Perhehoitoyksikkö etsii alueelta tulevien hakemusten perusteella lapselle sopivan sijais- tai tukiperheen. Välityksessä otetaan huomioon lapsen ja hänen perheensä toive sijoituspaikasta, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän näkemys sopivasta perheestä sekä perhehoitajan valmiudet ja toiveet sijoitettavasta lapsesta.

Pihlaja tekee perhehoitajien kanssa toimeksiantosopimuksen ja vastaa perhehoitajille ja tukiperheille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lapsen ja hänen perheensä asiakkuudesta, kuten huolehtii lastensuojelun päätöksistä lapselle ja hänen perheelleen. Pihlaja ja kuntayhtymä vastaavat yhdessä lakisääteisen vapaan järjestämisestä perhehoitajille.

Kaksi lasta istuvat selin ikkunalaudalla, halaten toisiaan.
Kuva: Joel Jyrinki