Siirry sisältöön

Tukihenkilötoiminta

Vapaaehtoinen tukihenkilö on lapselle tai nuorelle kodin ulkopuolinen aikuinen, jolla on tapaamisia yksittäisen lapsen tai nuoren kanssa 1-4 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan yhteisen tekemisen merkeissä. Tukihenkilöiksi haetaan tasapainoisia, luotettavia sekä toimintaan sitoutuvia eri ikäisiä aikuisia. Vapaaehtoisiksi erityistukihenkilöiksi haetaan myös sosiaalialan tai muun soveltavan alan koulutuksen omaavia henkilöitä.

Tukihenkilötoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat pääsääntöisesti 7–17-vuotiaita.
Tukihenkilö voi tukea lasta arjen tavallisissa asioissa mm. harrastuksen löytämisessä, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa tai sosiaalisissa suhteissa. Itsenäistyvää nuorta tukihenkilö voi tukea käytännön asioissa liittyen itsenäisen elämän aloitusvaiheeseen.

Millaista on tukihenkilötoiminta

Tuettavat ovat kouluikäisiä lapsia ja nuoria.
Tukihenkilö on lapselle tai nuorelle turvallinen, kodin ulkopuolinen aikuinen, joka tapaa lasta 1-4 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan yhteisen tekemisen merkeissä.

Mitä tukihenkilöltä odotetaan

 • Halua auttaa ja valmiutta sitoutumaan lapsen tai nuoren rinnallakulkijaksi.
 • Tukihenkilöksi ryhtyvältä odotetaan pitkäaikaista sitoutumista, vähintään vuodeksi, sillä luottamussuhteen rakentaminen lapseen vie aikaa.
 • Tukihenkilötoiminta perustuu lapsen ja tukihenkilön väliseen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteeseen. Tärkeä osa tukihenkilötoimintaa on myös yhteistyö lapsen vanhempien, vastuutyöntekijän sekä mahdollisesti lapsen muun verkoston kanssa.
 • Tukihenkilönä voi toimia yksin asuva tai perheellinen, täysi-ikäinen aikuinen.

Toiminnan aloittamisen esteet

 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen omien lasten asiakkuus perhesosiaalityössä ja/tai lastensuojelussa.
 • Akuutti/toistuva/pitkäaikainen päihde- tai mielenterveysongelma.
 • Vakava sairaus.
 • Kriisi omassa elämäntilanteessa.
 • Elämänhallinnan vaikeudet.

Ennen toiminnan aloittamista tarkistetaan

 • Tarkistetaan mahdolliset lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön ja perheoikeudellisen yksikön asiakastiedot.
 • Rikosrekisteriote.

Mitä tukihenkilö saa

 • Uuden tärkeän ihmissuhteen.
 • Maksuttoman valmennuksen.
 • Palkkion ja kulukorvauksen, alla linkki palkkiotaulukkoon.
 • Tukea lapsen asioista vastaavalta työntekijältä ja Pihlajan vastuutyöntekijältä.
 • Vertaistukea muilta tukihenkilöiltä.
 • Koulutuksia ja virkistystä.

Miten haen tukihenkilöksi

Tukihenkilöksi haetaan Tukihenkilöhakemuksella.
Lähetä meille tukihenkilöhakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.
Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla ja täytä sähköinen hakemus:

Vaihtoehtoisesti voit pyytää meitä postittamaan sinulle paperihakemuksen, jonka täytettyäsi lähetät meille osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
PL 46
05801 Hyvinkää

Ennen hakemuksen lähettämistä voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä:

Miten hakemusprosessi etenee

Hakemuksen vastaanotto
Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen sähköpostiisi viestin, jossa hakemus kuitataan vastaanotetuksi. Viestissä on myös Pihlajan vastuutyöntekijän yhteystiedot sekä tiedot hakemuksen jatkokäsittelystä.

Hakemuksen käsittely

Lausuntopyynnöt
Hakijan suostumuksella tarkistetaan asuinpaikkakunnan sosiaalitoimelta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16§) lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön ja perheoikeudellisen yksikön asiakastiedot. Tämän lisäksi tarkistamme tiedot Väestörekisteristä. Mikäli hakija on toiminut aiemmin tukiperheenä, tukihenkilönä ja/tai sijaisperheenä jonkun muun tahon kautta, pyydetään myös yhteistyökokemuksista lausunto. Perhehoitoyksikkö Pihlaja hakee hakijan puolesta rikosrekisteriotteen, johon pyydetään suostumus prosessin myöhemmässä vaiheessa.

Yhteydenotto hakijaan
Kun hakemus on vastaanotettu, Pihlajan palvelukoordinaattori ottaa yhteyttä hakemuksen lähettäjään ja sopii haastatteluajan, jossa arvioidaan henkilön soveltuvuus tehtävään.

Mikä on tukihenkilövalmennus

Ennen tukihenkilöksi ryhtymistä on henkilön käytävä tukihenkilövalmennus.
Ennen valmennukseen osallistumista on lähetettävä Tukihenkilöhakemus Pihlajaan.
Kun hakemus on saapunut Pihlajaan ja hakija on haastateltu, palvelukoordinaattori lähettää sähköpostilla kutsun tukihenkilövalmennukseen.

Valmennuksen tavoitteena on antaa perustietoa tukitoiminnasta ja valmiuksia lasten ja nuorten tukemiseen. Valmennus sisältää luento-osuuksia, mutta pääpainona ovat yhteinen keskustelu ja oma pohdinta. Valmennus ei sido tukihenkilöksi ryhtymiseen.

Valmentajana toimii Pihlajan palvelukoordinaattori ja työparina toimiva tukihenkilö.
Valmennus kestää yleensä kaksi arki-iltaa ja yhden lauantain, yhteensä 12 tuntia.
Valmennus on osallistujille maksuton.
Perhehoitoyksikkö Pihlaja valmentaa tukihenkilöitä omaan tarpeeseen ja käyttöön.
Tiedot seuraavista valmennuksista:

Mitä tapahtuu valmennuksen jälkeen

Tukihenkilöksi hyväksyminen
Valmennuksen jälkeen vapaaehtoistoiminnan järjestäjän eli Pihlajan lakisääteinen velvollisuus on hakea Oikeusrekisterikeskuksesta tukihenkilöksi hakeutuvasta rikosrekisteriote sekä varmistaa, että tukihenkilötoiminnan aloittamiseen ei ole esteitä.

Päätös tukihenkilötoiminnan aloittamisesta
Tukihenkilöksi aikovan kanssa käydään keskustelu toiminnan aloittamisesta ja hänen toiveestaan tuettavan suhteen.
Mikäli hakija aloittaa tukihenkilönä, hänelle ehdotetaan tuettavaa lasta.
Hakija voi itse määrittää, koska on valmis aloittamaan tukihenkilönä, yleensä tukihenkilö aloittaa tukisuhteen lapsen tai nuoren kanssa noin kuukauden päästä valmennuksen päättymisestä.

Tukisuhteen alkaessa tukihenkilön kanssa tehdään tukihenkilösopimus, jonka mukaisesti maksetaan palkkio tukisuhteessa toteutuneista tunneista sekä kulukorvaus ja kilometrikorvaus.

Mitä asioita liittyy tukihenkilönä toimimiseen

 • Tukihenkilö raportoi säännöllisesti tukisuhteen kuulumisia lapsen/nuoren vastuutyöntekijälle.
 • Tukihenkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.
 • Tukihenkilöille järjestetään koulutuksia, joista saa lisää ymmärrystä tuettavien lasten/nuorten asioista.
 • Pihlajalla on valvontavastuu tukihenkilötoiminnasta.

Tukihenkilötoiminnan periaatteet

Periaatteet sisältää tietoa tukihenkilötoiminnan käytännöistä ja menettelytavoista sekä tuen muodoista. Se on tarkoitettu perhehoitoyksikön työntekijöille, alueen työntekijöille sekä tukihenkilöille.

Usein kysytyt kysymykset

Onko kaikkien tukihenkilöksi hakevien osallistuttava tukihenkilövalmennukseen? Myös alan koulutuksen käyneiden?
Kyllä kaikkien tulee osallistua tukihenkilövalmennukseen, sillä valmennus on jokaisen oma prosessi toimintaan mukaan lähtemisestä ja sitoutumisesta. Sosiaalialalla tai muulla soveltuvalla alalla työskentelevien on tärkeää löytää vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimisen rooli, joka on erilainen kuin toimiessa ammatillisessa roolissa lasten tai nuorten kanssa.

Tukihenkilön tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Onko tukihenkilöksi hakeville asetettu yläikärajaa?
Ei ole asetettu. Eri ikäisiä ja erilaisia tukihenkilöitä tarvitaan, sillä lasten tarpeet ja toiveet tukihenkilöstä ovat erilaisia. Tarvitaan nuoria tukihenkilöitä, joilla on oma lapsuus ja nuoruus tuoreessa muistissa, ja tarvitaan isovanhempi ikäisiä tukihenkilöitä lapsille, joilla kenties puuttuvat omat isovanhemmat.

Kuka maksaa toiminnasta aiheutuneet kulut, kun esimerkiksi tukihenkilö käy lapsen tai nuoren kanssa elokuvissa tai syömässä?
Tukihenkilölle maksetaan jokaisesta tapaamisesta kulukorvaus, joka kattaa toiminnasta aiheutuneet kohtuulliset kulut. Kaiken yhdessä tekemisen ei tarvitse olla maksullista. Yhtä arvokasta on käydä lapsen kanssa yhdessä kävelyllä tai tehdä yhteinen metsäretki.

Tuleeko tukihenkilön asua Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote)?
Toiminnan piirissä olevat lapset tulevat Keusoten alueelta, mutta tukihenkilö voi asua Keusoten ulkopuolellakin kohtuullisen matkan päässä. Tukihenkilön ja tukilapsen kotien välillä matkan tulisi olla maksimissaan noin 50 km.

Millaista tukea tukihenkilö saa toimiessaan lapsen tai nuoren kanssa?
Perhehoitoyksikkö Pihlajan palvelukoordinaattori ja lapsen vastuutyöntekijä alueella ovat tukihenkilön tukena lapsen tukihenkilöprosessissa. Toimiville tukihenkilöille järjestetään muutaman kerran vuodessa yhteisiä tapaamisia, joissa he voivat jakaa kokemuksia sekä vertaistukea. Pihlaja tarjoaa tukihenkilöille myös täydennyskoulutusta ja virkistystä vuosittain.

Pieni lapsi istuu tarakalla, aikuinen tukee selästä.
Kuva: Joel Jyrinki

Tukihenkilötoiminnan yhteyshenkilö: