Siirry sisältöön

Valmennukset

Perhehoito

Sijaisperhevalmennus

Järjestämme vuoden aikana useamman valmennuksen. Ennen valmennukseen osallistumista lähetä meille hakemus Perhehoidon sivulta kohdasta ‘Miten haen sijaisperheeksi’:

Voit myös ottaa meihin yhteyttä:

Valmennuksessa perhe saa lisää tietoa

  • sijaisvanhemmuudesta
  • yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa
  • lapsen kehityksestä ja tukemisesta.

Perheet valmennetaan PRIDE-nimisellä valmennuksella (Huom! Tämä on eri asia kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-yhteisö). Sijaisperhevalmennuksen nimi PRIDE muodostuu sanoista:
P = Parents´= vanhempien
R = Resources for = voimavara johonkin eli
I = Information = tietoon
D = Development = kehittymiseen
E = Education = oppimiseen.

PRIDE-valmennus sisältää ryhmämuotoisia sekä perhekohtaisia tapaamisia. Valmentajaparina on kokenut sosiaalityöntekijä ja sijaisperheen vanhempi. Valmennus on osallistuville maksuton ja kestää puoli vuotta. Valmennus ei sido sinua tai perhettäsi mihinkään, vaan voit harkita mahdollisuutta ryhtyä sijaisperheeksi vielä valmennuksen aikana.

Alkuvuoden 2024 ryhmä

Valmentajat: sosiaalityöntekijä Terhi Tammela ja Petri Kangassalo.
Paikka: Hyvinkää
Tapaamiset:

Alkutapaamiset ennen valmennusta.
1. tapaaminen ke 31.1.24 klo 17-20
2. tapaaminen ke 14.2.24 klo 17-20
3. tapaaminen ma 26.2.24 klo 17-20
4. tapaaminen ke 13.3.24 klo 17-20
Perhekohtaiset tapaamiset vkolla 13.
5. tapaaminen ke 10.4.24 klo 17-20
6. tapaaminen ke 24.4.24 klo 17-20
7. tapaaminen ti 7.5.24 klo 17-19.30
Perhekohtaiset tapaamiset vkolla 20.
8. tapaaminen ke 22.5.24 klo 17-20
9. tapaaminen ke 29.5.24 klo 17-20
Loppukeskustelut vkolla 24.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Loppuvuoden 2024 ryhmä

Valmentajat: sosiaalityöntekijä Marja-Leena Vierimaa ja perhekotivanhempi Satu Kokkinen.
Paikka: Hyvinkää
Tapaamiset:

Alkutapaamiset ennen valmennusta. Alkutapaamisia voidaan järjestää jo kevään 2024 aikana.
1. tapaaminen ke 21.8.24 klo 17-20
2. tapaaminen ke 4.9.24 klo 17-20
3. tapaaminen ma 16.9.24 klo 17-20
4. tapaaminen ke 2.10.24 klo 17-20
Perhekohtaiset tapaamiset vkolla 43.
5. tapaaminen ke 30.10.24 klo 17-20
6. tapaaminen ke 13.11.24 klo 17-20
7. tapaaminen ke 27.11.24 klo 17-19.30
Perhekohtaiset tapaamiset vkolla 49.
8. tapaaminen ma 9.12.24 klo 17-20
9. tapaaminen ma 16.12.24 klo 17-20
Loppukeskustelut vkolla 3 (vuosi 2025).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Sijaishoitajavalmennus

Aika ja paikka: Seuraava valmennus ilmoitetaan myöhemmin. (La 23.3.2024 klo 9-15 PERUTTU.)

Sijaishoitajat toimivat perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitajina perhehoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Sijaishoitaja voi olla esimerkiksi toinen perhehoitaja tai perhehoitajan tai sijoitetun lapsen lähiverkostosta.
Valmennus on tarkoitettu käytäväksi ennen sijaishoitajaksi ryhtymistä tai viimeistään vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Valmennukseen ovat tervetulleita myös jo toimivat sijaishoitajat, jotka eivät ole vielä käyneet valmennusta. Valmennus on maksuton.

Muut perhehoidon valmennukset

Sijaishuollon peruspilarit

Perhehoitoyksikkö Pihlaja järjestää Sijaishuollon peruspilarit -koulutuksen niille perheille, jotka eivät ole käyneet PRIDE- valmennusta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, jotka ovat saaneet läheisverkostovalmennuksen tai lapsi asuu oheishuoltajuusjärjestelyin perheessä. Koulutukseen voivat osallistua myös lastensuojelun tai sijaishuollon sosiaalityöntekijät.

Aika ja paikka: Seuraava valmennus ilmoitetaan myöhemmin.

Sijaishuollon peruspilarit sisältää PRIDE-valmennuksen keskeiset teemat sovellettuna sijaisvanhemmille. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin sijoitetun lapsen kokemuksia, niiden merkitystä hänen kasvulleen ja kehitykselleen sekä keinoja, joilla lasten kanssa työskentelevät voisivat yhteistyössä auttaa lasta.
Koulutus rakentuu neljästä kolmen tunnin tapaamisesta, joiden teemat ovat:
• tiimityötä pysyvyyden saavuttamiseksi
• menetysten kohtaaminen
• kiintymyksen merkitys
• lapsen perhesuhteiden tukeminen
Kouluttajat:
Ilmoittautumiset sähköpostitse:

Vastaanottoperhehoidon valmennus

Vastaanottoperheille suunnattu ”lyhytaikaisen perhehoidon täydennyskoulutus” (sijaisperhe-valmennuksen lisäosio).

Aika ja paikka: Seuraava valmennus ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa lisää tietoa/vahvistusta kokemuksellenne lyhytaikaisesta perhehoidosta ja päästä jakamaan ajatuksia siitä. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa vastaanottoperhetoiminnan erityispiirteisiin, traumaan ja trauman kokeneen lapsen kohtaamiseen, hyviin siirtymiin ja erotyöskentelyyn, arviointityöhön sekä yhteistyön tekemiseen.
Kouluttajat:
Ilmoittautumiset sähköpostitse:

Nuoren sijaisvanhemmaksi

Seuraava ajankohta ilmoitetaan myöhemmin (2024).

Tarkoitettu perheille, jotka toimivat nuorten sijaisvanhempina tai joilla on perheessä nuoruusikään tuleva sijoitettu lapsi. Koulutukseen voi tulla myös pohtimaan omaan mahdollisuuttaan toimia nuoruusikäisen sijaisvanhempana.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilövalmennus

Tukihenkilövalmennuksen aikana saat perustietoa tukitoiminnasta ja valmiuksia lasten ja nuorten tukemiseen. Valmennus sisältää luento-osuuksia, mutta pääpainona ovat yhteinen keskustelu ja oma pohdinta. Työparina tukihenkilövalmennuksessa on toimiva tukihenkilö.

Seuraava valmennus on huhtikuussa. Ryhmän yhteistapaamiset:
to 18.4.2024 klo 17-20, paikka: Hyvinkään Perhekeskus, Suutarinkatu 2 D (Anturasali), Hyvinkää.
la 20.4.2024 klo 10-16, paikka: Lehmustie 14, Hyvinkää.
ke 24.4.2024 klo 17-20, paikka: Hyvinkään Perhekeskus, Suutarinkatu 2 C (kokoustila Monola, 4. krs), Hyvinkää.

Lähetä meille hakemus Pihlajan tukihenkilöksi, jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä valmennukseen liittyen:

Lisätiedot:

Tukiperhetoiminta

Tukiperhevalmennus

Tukiperheet valmennetaan tehtävään tukiperhevalmennuksen avulla. Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa tukiperhetoiminnasta ja lapsen kehityksestä sekä yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa. Valmennus on prosessinomainen ja sen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä tukiperheeksi. Valmennus ei sido tukiperheeksi ryhtymiseen. Työparina tukiperhevalmennuksessa on toimiva tukiperhevanhempi. Tukiperhevalmennuksia järjestetään vuoden aikana tarvittaessa 2–4 kertaa. Valmennuspaikat ovat Pihlajan alueella. Perheen molemmat vanhemmat valmennetaan tehtävään.

Seuraava valmennus on huhtikuussa. Ryhmän yhteistapaamiset:
ke 10.4.2024 klo 17.30–20.30
la 13.4.2024 klo 9-16
ti 16.4.2024 klo 17.30–20.30
Paikka: Hyvinkään Perhekeskus, Suutarinkatu 2 C (kokoustila Monola, 4. krs), Hyvinkää.

Lähetä meille hakemus Pihlajan tukiperheeksi, jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä valmennukseen liittyen:

Lisätiedot: