Siirry sisältöön

Valmennukset

Perhehoito

Sijaisperhevalmennus

Järjestämme vuoden aikana useamman valmennuksen. Ennen valmennukseen osallistumista lähetä meille hakemus Perhehoidon sivulta kohdasta ‘Miten haen sijaisperheeksi’:

Voit myös ottaa meihin yhteyttä:

Valmennuksessa perhe saa lisää tietoa

  • sijaisvanhemmuudesta
  • yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa
  • lapsen kehityksestä ja tukemisesta.

Perheet valmennetaan PRIDE-nimisellä valmennuksella (Huom! Tämä on eri asia kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-yhteisö). Sijaisperhevalmennuksen nimi PRIDE muodostuu sanoista:
P = Parents´= vanhempien
R = Resources for = voimavara johonkin eli
I = Information = tietoon
D = Development = kehittymiseen
E = Education = oppimiseen.

PRIDE-valmennus sisältää ryhmämuotoisia sekä perhekohtaisia tapaamisia. Valmentajaparina on kokenut sosiaalityöntekijä ja sijaisperheen vanhempi. Valmennus on osallistuville maksuton ja kestää puoli vuotta. Valmennus ei sido sinua tai perhettäsi mihinkään, vaan voit harkita mahdollisuutta ryhtyä sijaisperheeksi vielä valmennuksen aikana.

Alkutalvi 2024

Valmentajat: sosiaalityöntekijä Terhi Tammela ja Satu Kokkinen.

Tapaamiset:
Lisätietoja tulossa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Sijaishoitajavalmennus

Aika: la 28.10.2023 klo 9-16
Paikka: Hyvinkää

Sijaishoitajat toimivat perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitajina perhehoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Sijaishoitaja voi olla esimerkiksi toinen perhehoitaja tai perhehoitajan tai sijoitetun lapsen lähiverkostosta.
Valmennus on tarkoitettu käytäväksi ennen sijaishoitajaksi ryhtymistä tai viimeistään vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Valmennukseen ovat tervetulleita myös jo toimivat sijaishoitajat, jotka eivät ole vielä käyneet valmennusta. Valmennus on maksuton.
Ilmoittautumiset viim. to 26.10. sähköpostitse:

Muut perhehoidon valmennukset

Sijaishuollon peruspilarit

Perhehoitoyksikkö Pihlaja järjestää Sijaishuollon peruspilarit -koulutuksen niille perheille, jotka eivät ole käyneet PRIDE- valmennusta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, jotka ovat saaneet läheisverkostovalmennuksen tai lapsi asuu oheishuoltajuusjärjestelyin perheessä. Koulutukseen voivat osallistua myös lastensuojelun tai sijaishuollon sosiaalityöntekijät.

Aika ja paikka: Seuraava valmennus ilmoitetaan myöhemmin.

Sijaishuollon peruspilarit sisältää PRIDE-valmennuksen keskeiset teemat sovellettuna sijaisvanhemmille. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin sijoitetun lapsen kokemuksia, niiden merkitystä hänen kasvulleen ja kehitykselleen sekä keinoja, joilla lasten kanssa työskentelevät voisivat yhteistyössä auttaa lasta.
Koulutus rakentuu neljästä kolmen tunnin tapaamisesta, joiden teemat ovat:
• tiimityötä pysyvyyden saavuttamiseksi
• menetysten kohtaaminen
• kiintymyksen merkitys
• lapsen perhesuhteiden tukeminen
Kouluttajat: Pihlajan sosiaalityöntekijä Terhi Tammela ja perhehoitaja Petri Kangassalo.
Ilmoittautumiset sähköpostitse:

Vastaanottoperhehoidon valmennus

Vastaanottoperheille suunnattu ”lyhytaikaisen perhehoidon täydennyskoulutus” (sijaisperhe-valmennuksen lisäosio).

Aikataulu:
1. tapaaminen ti 21.11.2023 klo 16.30-20
2. tapaaminen to 30.11.2023 klo 16.30-20
Paikka: Hyvinkään Perhekeskus, Suutarinkatu 2 D, Hyvinkää.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa lisää tietoa/vahvistusta kokemuksellenne lyhytaikaisesta perhehoidosta ja päästä jakamaan ajatuksia siitä. Koulutuksessa paneudutaan muun muassa vastaanottoperhetoiminnan erityispiirteisiin, traumaan ja trauman kokeneen lapsen kohtaamiseen, hyviin siirtymiin ja erotyöskentelyyn, arviointityöhön sekä yhteistyön tekemiseen.
Kouluttajat: Pihlajan sosiaalityöntekijä Tiina Leppänen ja perhehoitaja Petri Kangassalo.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.23 sähköpostitse:

Nuoren sijaisvanhemmaksi

Seuraava ajankohta ilmoitetaan myöhemmin (2024).

Tarkoitettu perheille, jotka toimivat nuorten sijaisvanhempina tai joilla on perheessä nuoruusikään tuleva sijoitettu lapsi. Koulutukseen voi tulla myös pohtimaan omaan mahdollisuuttaan toimia nuoruusikäisen sijaisvanhempana.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilövalmennus

Tukihenkilövalmennuksen aikana saat perustietoa tukitoiminnasta ja valmiuksia lasten ja nuorten tukemiseen. Valmennus sisältää luento-osuuksia, mutta pääpainona ovat yhteinen keskustelu ja oma pohdinta. Työparina tukihenkilövalmennuksessa on toimiva tukihenkilö.

Seuraava valmennus on syyskuussa 2023. Ryhmän yhteistapaamiset:
ke 6.9.2023 klo 17-20
la 9.9.2023 klo 10-16
ma 11.9.2023 klo 17-20
Paikka: JUST, Järvenpää.

Lähetä meille hakemus Pihlajan tukihenkilöksi, jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä valmennukseen liittyen:

Lisätiedot:

Tukiperhetoiminta

Tukiperhevalmennus

Tukiperheet valmennetaan tehtävään tukiperhevalmennuksen avulla. Valmennuksen tavoitteena on tuoda perheelle lisää tietoa tukiperhetoiminnasta ja lapsen kehityksestä sekä yhteistyöstä lapsen biologisen perheen kanssa. Valmennus on prosessinomainen ja sen aikana perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä tukiperheeksi. Valmennus ei sido tukiperheeksi ryhtymiseen. Työparina tukiperhevalmennuksessa on toimiva tukiperhevanhempi. Tukiperhevalmennuksia järjestetään vuoden aikana tarvittaessa 2–4 kertaa. Valmennuspaikat ovat Pihlajan alueella. Perheen molemmat vanhemmat valmennetaan tehtävään.

Seuraava valmennus on lokakuussa 2023. Ryhmän yhteistapaamiset:
ti 24.10.2023 klo 17.30-20.30
ke 25.10.2023 klo 17.30-20.30
to 26.10.2023 klo 17.30-20.30
Paikka: Lehmustie 14, Hyvinkää.
Tämä ryhmä on jo täynnä ja sitä seuraava valmennus järjestetään talvella 2023-24.

Lähetä meille hakemus Pihlajan tukiperheeksi, jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä valmennukseen liittyen:

Lisätiedot: