Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 29.9.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Aika 29.09.2022, klo 18:00

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula

Käsitellyt asiat

§ 25 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi, että Nurmijärven valtuusto on 21.9.2022 valinnut Teemu Kumpulaisen tilalle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuustoon Cisse Schalinin (PS) ja varajäseneksi Juha Ervonmaan (PS).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vierikko ja Arto Hägg sekä varalle Ossi Vähäsarja ja Mira Lehtinen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 6.10.2022 alkaen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mira Lehtinen ja Arto Hägg sekä varalle Ossi Vähäsarja ja Erja Palviainen. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 6.10.2022 alkaen.

§ 27 Osavuosikatsaus 1.1 – 30.6.2022

Esitys: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 28 Alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma 2022-2025

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

  • hyväksyä Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 2022- 2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 29 Alueellinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma 2022-2025

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

  • hyväksyä Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman 2022- 2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä seuraavan toimenpidealoitteen:

Valtuusto toivoo kiinnitettävän käytännön toiminnassa erityistä huomiota lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyssä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivaltaan sen eri muodoissaan. Käytännön työssä tarvitaan konkreettisia kohdennettuja toimia ja osaamista.

Väkivaltaisista perhetilanteista on voitava päästä myös turvaan. Valtuusto kiinnittää huomiota Keski-Uudenmaalla tarvittavien turvakotipaikkojen riittävyyteen, ja tarpeeseen tehdä aloite valtiolle turvakodin perustamisesta alueelle.

§ 30 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite Keusoten valtuustolle 11.2.2021

(Nuuka)

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

  • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
  • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä seuraavan toimenpidealoitteen:

Valtuusto kiinnittää huomiota tarpeeseen valmistella vaikuttavuutta selvittävä tutkimushanke koskien raskaiden palvelun piirissä olevien lasten ja nuorten sekä vanhusten palveluketjujen toimivuutta sekä näiden asiakasryhmien osalta ns. yhdyspinta-toimintamallien toimivuutta ja eri toimijoiden roolia erilaisten vaikutusten syntymisessä.

§ 31 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

  • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
  • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32 Eron myöntäminen yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

  • myöntää Saila Karvoselle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä.
  • valitsee Saila Karvosen tilalle uuden jäsenen yhtymähallitukseen.

Päätös: Yhtymävaltuusto päätti:

  • myöntää Saila Karvoselle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä.
  • valita Saila Karvosen tilalle Sirpa Viirun jäseneksi yhtymähallitukseen.

§ 33 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi, ettei uusia valtuustoaloitteita ollut.

§ 34 Kuntayhtymän katsausasiat

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä katsauksessa pidetyt esitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.