Siirry sisältöön

Yhtymävaltuuston päätöksiä 27.10.22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Yhtymävaltuusto

Aika 27.10.2022, klo 18:00

Paikka Hyvinkään kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§ 35 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 20.10.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§36 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ossi Ollikainen ja Laura Virkkunen sekä varalle Andeliina Cieslak ja Antton Hägglund. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 2.11.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 3.11.2022 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan, muuten mutta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Andeliina Cieslak ja Antton Hägglund.

§ 37 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 38 Eron myöntäminen Marko Heinoselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

1. myöntää eron Marko Heinoselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti ja

2. valita Marko Heinosen tilalle yhtymähallitukseen uudeksi varajäseneksi Osmo Suomisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 39 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkaminen

Esitys: Yhtymävaltuustolle päättää esittää jäsenkunnille Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän purkamista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 40 Vastaus valtuustoaloitteeseen iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiseksi

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuusto aloitteeseen sekä

todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 41 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Vasemmistoliiton valtuustoaloite vanhuspalveluista 11.2.2021

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää:

· hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

· todeta valtuustoaloitteet samalla loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 42 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Monialaista hoitoa pitkittyneeseen COVID-19-tautiin sairastuneille myös perusterveydenhuollossa

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

· hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

· todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 43 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite (PS): Terveyskeskuspalveluauto parantaa saatavuutta

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää

· hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

· todeta, että Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkaa liikkuvien ja muiden eri paikoissa tuotettavien palveluiden kokonaisuuden suunnittelua ja kehittämistä osana palvelujen verkostosuunnitelmaa. Palvelujen verkoston suunnitelman yhteydessä esitetään taloudellinen analyysi ja esitykset monimuotoisesti tuotetuista palveluista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 44 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti esittää Tarja Vierikon esittämä kirjallinen kysymys yhtymähallituksen vastattavaksi.

§ 45 Kuntayhtymän katsausasiat

Esitys: Yhtymävaltuusto päättää merkitä katsauksessa pidetyt esitykset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan