Siirry sisältöön

Yhtymävaltuusto päätti esittää jäsenkunnille Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän purkamista

Keski-Uudenmaan yhtymävaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen, ja esittää jäsenkunnilleen kuntayhtymän purkamista. Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

Vuonna 2018 perustettu vapaaehtoinen kuntayhtymä ei purkaannu automaattisesti sen toiminnan siirtyessä 1.1.23 hyvinvointialueelle, vaan mahdollisesta purkamisesta päätetään erikseen.

Seuraavaksi purkamista käsitellään jäsenkuntien hallituksessa. Valtuustot tekevät asiasta päätöksen marras-joulukuun aikana. Loppuselvitys ja vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään jäsenkuntien valtuustoissa touko-kesäkuussa 2023.

Lisäksi yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomukseen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja siihen annetut vastineet antavat arvokasta tietoa hyvinvointialueen päätöksentekijöille laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi. Lautakunta on tehnyt paljon hyvää työtä arviointikertomuksen aikaansaamiseksi ja vastineisiin on paneuduttu huolellisesti,

kertoo yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.23

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä, opiskeluhuolto (kuraattorit ja psykologit) kunnista, kehitysvammaisten palveluita Eteva-kuntayhtymältä ja päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä.

Lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa pelastuspalvelujen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee olemaan yhteinen pelastuslaitos: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Uudellamaalla HUS säilyy omana organisaationaan ja tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki omistavat HUS-yhtymän.

Jouni Maijala, yhtymävaltuuston puheenjohtaja