Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 8.12.22

Yhtymähallitus

Aika 8.12.2022, klo 15:00

Teams

Käsitellyt asiat

§ 115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan 

tarkastuksesta päättäminen

Esitys:                   

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Pirjo Vainio.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heini Liimatainen ja Pirjo Vainio.

§ 116 Yhtymävaltuuston 29.9.2022 ja 27.10.2022 päätösten täytäntöönpano

Esitys: Yhtymähallitus:

 • Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 29.9.2022 ja 27.10.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 117 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle:

 • Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 118 Vuoden 2023 talousarvio

Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle;

 • Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion liitteen mukaisena.

Päätös:

Hyväskyttiin esityksen mukaan.

§ 119 Lääkärivastaanottojen palvelusetelien hinnat

Esitys: Yhtymähallitus päättää;

 • että palvelusetelikäynnin hinta on käyntimaksun osalta enintään 90 €/ 30 min, laboratoriotutkimusten osalta enintään 40 € ja kuvantamistutkimusten osalta enintään 60 €
 • että palvelusetelipalvelun toteutumisen edellytyksenä on talousarvio 2023 asiaa koskevan esityksen mukainen päätös.
 • laajentaa 30.3.2022 hyväksytyn vastaanottopalvelujen palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan 2022 koskemaan vuotta 2023 ja myöntää terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajalle valtuudet tehdä siihen tarvittavat tekniset muutokset
 • myöntää terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajalle valtuudet hyväksyä asiakirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palvelusetelituottajiksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§120 Toimen muuttaminen viraksi 22.11.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää;

 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 121 Oikaisuvaatimus esinevahinkoa koskevaan korvauspäätökseen

Esitys: Salassa pidettävä

 • hyväksyä edellä …

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 122 Vastine yhtymähallitukselle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen kirjalliseen kysymykseen sekä
 • todeta, ettei kirjallinen kysymys anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että esitetty kysymys todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 123 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

Esitys: Yhtymähallitus esittää, että

 • Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

§ 124 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.