Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 31.1.23

Yhtymähallitus

Aika 31.1.2023, klo 18:00

Teams

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Esitys:                          

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 2 Tiedonantoja

Esitys: Yhtymähallitus:

 • Katsaus kuntayhtymän purkamiseen, Petja Harakka

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 3 Yksityisten palveluntuottajien suojavälineiden korvaaminen vuodelta 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Yhtymähallitus päättää korvata ulkoisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian 1.1.-31.12.2022 aiheuttamia lisäkustannuksia suojavälineiden hankinnasta esitetyn laskennallisen mallin mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 4 Kuntayhtymän johtajan valitseminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää

 • kuntayhtymän johtajan virkaan nimetään Pirjo Laitinen-Parkkonen siihen saakka, kunnes kuntayhtymä on purettu, kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.
 • virka täytetään osa-aikaisena 30 %:n työpanoksella.
 • nimetyn viranhaltijan palvelussuhteen ehdot pysyvät, osa-aikaisuus huomioon ottaen, samoina kuin hyvinvointialueella. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti:

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
 2. yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että
  1. se päättää, että kuntayhtymän johtajan virkaan nimetään Pirjo Laitinen-​ Parkkonen siihen saakka,​kunnes kuntayhtymä on purettu, ​kuitenkin enintään 1.8.2023 saakka.
  1. virka täytetään osa-​aikaisena enintään 30 %:n työpanoksella. 
  1. nimetyn viranhaltijan palvelussuhteen ehdot pysyvät,​ osa-​aikaisuus huomioon ottaen,​ samoina kuin hyvinvointialueella