Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 25.10.22

Aika 25.10.2022, klo 16:00

Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Esitys:

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Räty ja Heta Ravolainen-Rinne.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 105 Vuoden 2022 talousraportointi/tammi-elokuu

Esitys: Yhtymähallitus:

 • päättää merkitä tiedoksi talousraportoinnin ajalta 1.1.-30.8.2022.

Päätös: Hyväksyttiin, muuten esityksen mukaan, mutta hyväksyttiin seuraava lisäys:

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi talousraportoinnin ajalta 1.1.-30.8.2022 ja vaatii Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä toimeenpanemaan vuoden 2022 ylityksiä hillitseviä nopeavaikutteisia toimenpiteitä, joilla ei ole laskevaa vaikutusta palvelutasoon, sekä toteuttamaan vuoden 2022 aikana kertaluonteisia tulosvaikutteisia järjestelyjä kuntiin kohdistuvien pysyvien rahoitusleikkausten lieventämiseksi.

§ 106 Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
 • ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.
 • että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkaminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se esittää

 • Se esittää jäsenkunnille Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän purkamista.
 • Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 108 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikojen lisääminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§109 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite vasemmistoliiton valtuustoaloite vanhuspalveluista

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 110 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Monialaista hoitoa pitkittyneeseen COVID-19 -tautiin sairastuneille myös perusterveyden huollossa

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 111 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite (PS): Terveyskeskuspalveluauto parantaa palvelujen saatavuutta

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 • toteaa, että Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jatkaa liikkuvien ja muiden eri paikoissa tuotettavien palveluiden kokonaisuuden suunnittelua ja kehittämistä osana palvelujen verkostosuunnitelmaa. Palvelujen verkoston suunnitelman yhteydessä esitetään taloudellinen analyysi ja esitykset monimuotoisesti tuotetuista palveluista.

Lisäksi yhtymähallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 112 Eron myöntäminen Marko Heinoselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää:

 1. myöntää eron Marko Heinoselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti
 2. valitsee Marko Heinosen tilalle yhtymähallitukseen uuden varajäsenen.
 3. Tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös: Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää:

1. myöntää eron Marko Heinoselle yhtymähallituksen varajäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti ja

2. valita Marko Heinosen tilalle yhtymähallitukseen uudeksi varajäseneksi Osmo Suomisen ja

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

§ 113 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 114 Tiedonantoja

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.