Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 23.8.22

Yhtymähallitus

Aika 23.08.2022, klo 17:00

Willatehdas, Nosturi

Käsitellyt asiat

§ 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Esitys:                          

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Syrjänen ja Heini Liimatainen.

Päätös: Hyväksyttiin muuten esityksen mukaan mutta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Syrjänen ja Kallepekka Toivonen.

§ 81 Alueellinen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelma 2022–2025

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa:

 • Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 2022–2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 82 Alueellinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma 2022–2025

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman 2022–2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020–2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 83 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite Keusoten valtuustolle 11.2.2021 (Nuuka)

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdotta valtuustolle:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 84 Valtuustoaloite koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä

Esitys:

 • Yhtymähallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä uudelleen valmisteltavaksi aikuisten,​ mielenterveys,​ päihde-​ ja sosiaalipalvelut sekä lasten,​ nuorten ja perheiden palvelualueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 85 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittyminen Seuren osakassopimukseen

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan sekä Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen liittymisen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimukseen
 • valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan hyvinvointialueiden liittymissopimus ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 86 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden luovutus – pyyntö vahvistaa lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää

1. olla käyttämättä lunastusoikeuttaan esittelytekstissä mainittuihin luovutuksiin.

2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan liitteenä olevat sitoumukset

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 87 Valtuustoaloite (PS): Terveyskeskuspalveluauto parantaa palvelujen saatavuutta

Esitys: Yhtymähallitus päättää

 • Yhtymähallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien terveyskeskusautoa valmisteltavaksi terveys- ja sairaalapalveluiden palvelualueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 88 Valtuustoaloite: Monialaista hoitoa pitkittyneeseen COVID-19- tautiinsairastuneille myös perusterveydenhuollossa

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Yhtymähallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien pitkittyneen Covid-19-taudin monialaista hoitoa valmisteltavaksi terveys- ja sairaalapalveluiden palvelualueelle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 89 Toimen muuttaminen viraksi sekä virkojen perustaminen 23.08.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättä:

 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.
 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.
 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 90 Eron myöntäminen yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto myöntää Saila Karvoselle eron yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen yhtymähallitukseen.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaan

§ 91 Vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön/hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 1. antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle oheisena liitteenä olevan selvityksen.
 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asan osalta kokouksessa.
 3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan selvityksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 92 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 93   Tiedonantoja

Esitys: Merkitään.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.