Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 21.12.22

Yhtymähallitus

Aika 21.12.2022, klo 17:00

Kipinä, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan 

tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 22.12.2022 yleisessä tietoverkossa.

Esitys: Yhtymähallitus päättää    

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli terveyspalvelujen takaisinsoittotilannetta.

§ 127 Vuoden 2022 käyttösuunnitelman muuttaminen

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 128 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys: Yhtymähallitus päättää;

  • Yhtymähallitus toteaa valtuuston 15.12.2022 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 129 Vastaus valtuustoaloitteeseen “Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa”

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  1. osaltaan hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
  2. osaltaan todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi
  3. saattaa tämän päätöksen tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 130 Vastaus valtuustoaloitteeseen ennakoivin terveystarkastusten järjestämisestä

Esitys: Yhtymähallitus päättää;

  1. osaltaan hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
  2. osaltaan todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi
  3. saattaa tämän päätöksen tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 131 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 133 LISÄPYKÄLÄ: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin satsaamalla, talouden kokonaiskuvaa ymmärtämällä ja tehostamalla sekä henkilöstön osaamiseen nojaamalla

Esitys:

Yhtymähallitus päättää 

– osaltaan hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen

-osaltaan todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

-saattaa tämän päätöksen tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle

 Päätös:

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.